Plzeň, Zahrada Sylván III

Architekt: Ing. Arch. V. Ulč
6 pětipodlažních bytových domů
Konstrukce: nosné stěny tl. 240 mm – bloky 8 DF/240 – 12 – 1,4 mezibytové stěny tl. 300 mm – bloky 10 DF/300 – 12 – 1,4

7_1
7_1

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí