Mešno

Kostel Nejsvětější trojice Mešno
Stavba z vápenopískových cihel z roku 1901

Zatím nejstarší známá stavba z vápenopískových cihel na území ČR. Vápenopískové cihly byly dovezeny po železnici z Bavorska. Základní kámen kostela Nejsvětější Trojice byl položen v září roku 1901, když starý původní kostel vyhořel 2.5.1898. Pro­jektantem byl Arnošt Živný, který vyprojektoval nový kostel v novogotickém stylu z vápenopískových cihel. Kostel byl znovu vysvěcen 9.11.1902 za přítomnosti pražského arcibiskupa Lva Skrbenského.

2_1
2_1

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí