Tepelně technické výpočty

Pro rodinný dům do 200 m2, 2 podlaží

Službu tepelně technické výpočty nabízíme pro zákazníky, kteří při stavbě domu zastávají z hlediska nákladů dlouhodobý pohled a jsou ve fázi projektu, kdy je další optimalizace možná. Návrh probíhá prostřednictvím PHPP – Passive House Planning Package.

Studie:

  • Stanovení požadavků na obvodové konstrukce
  • Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou – tepelné mosty zahrnuty orientačně paušální přirážkou k průměrnému součiniteli prostupu tepla
  • Vliv stínění na velikost solárních zisků započítán orientačně
  • Přibližná roční potřeba tepla na vytápění
  • Přibližné náklady na vytápění
  • Orientační porovnání s požadavky pro pasivní domy pro žádost o dotace

PHPP – základní:

  • Optimalizace skladeb a prvků obvodových konstrukcí (specifikace materiálů, rámů oken, zaklení)
  • Podrobný výpočet zastínění oken
  • Optimalizace rozměrů oken z hlediska poměru solárních zisků a tepelných ztrát prostupem
  • Výpočet tepelných ztrát budovy, podrobný výpočet tepelných mostů ve 2D teplotním poli
  • Stanovení roční potřeby tepla pro vytápění
  • Náklady na vytápění
  • Návrh dalších opatření a úprav projektu pro snížení tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění

PHPP – kompletní:

  • Vše jako „PHPP – základní“
  • Potřeba energie pro ohřev vody (příp. návrh solárních kolektorů)
  • Letní období – stínění, větrání, tepelná stabilita budovy
  • Potřeba elektrické energie pro osvětlení, provoz systémů TZB a spotřebičů (orientačně)
  • Spotřeba primární energie pro provoz objektu
  • Porovnání s požadavky pro certifikaci PHI Darmstadt
  • Souhrn energetických potřeb celé budovy
  • Souhrn nákladů na provoz budovy
  • Včetně přepočtu dle skutečně provedeného stavu, zaregulování vzduchotechniky dle PHPP, dosažené vzduchotěsnosti.

Kolik služba stojí:

  • Cena služby je na vyžádání, v případě zájmu o další informace nás prosím <a href="https:/­/www.kalksandste­in.cz/o-nas/o-nas-kontakty>kontak­tujte.

Stáhnout jako informativní soubor

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí