Elektroinstalace ve zdivu – flexibilně a jednoduše

V dnešní době elektroniky a komunikací je potřebné mít stálou možnost užívání jak elektřiny, tak také různých elektropřístrojů a instalací. Hojně se dnes používají inteligentní budovy, ale již v běžné domácnosti v průběhu času je potřeba změnit nároky na elektroinstalace.

Ideálním řešením je systém KS-QUADRO ETRONIC vápenopískového zdiva od firmy Zapf Daigfuss, který umožňuje trvale přístupnou elektroinstalaci přímo ve zdivu a to jak v horizontálním tak ve vertikálním směru. Co více si může přát klient nového bytu, než úplnou změnu všech instalací kdykoliv v budoucnu, ale zároveň bez jakýchkoliv zásahů do stěn – žádné bourání, žádné sekání, jen snadná změna elektroinstalace.

Vertikální vedení

Vertikální vedení

Vertikální vedení instalací je možné díky unikátnímu systému elektroinstalačních kanálů přímo ve vápenopískovém zdivu Kalksandstein Zapf Daigfuss. Firma Zapf Daigfuss vyrábí svoje prvky pouze s těmito elektroinstalačními kanály, které jsou rozmístěné ve zdivu v rastru po 125mm. Bloky Kalksandstein je možné zdít jak ručně, tak také strojně – což je známý systém KS-QUADRO E.

Horizontální vedení

Horizontální vedení

Horizontální vedení kabelů je provedeno ve speciální liště, která je umístěna v soklu zdiva. Lišta je rozdělena na 2 části pro vedení silnoproudu a slaboproudu, je schovaná za soklovou lištou u podlahy v každé místnosti. Tím je vodorovné vedení elektroinstalace trvale přístupné.

Elektroinstalace na přání zákazníka

V projektové fázi přípravy stavby často nový vlastník domu či bytu ještě není ani znám. Každý zákazník má při stavbě bytu či domu své požadavky na elektroinstalaci. KS-QUADRO ETRONIC dává zákazníkovi čas volby a projektantovi možnost uzpůsobit elektroinstalaci ještě dokonce po dokončení čisté stavby.

Další výhodou je doživotní možnost změn, což ocení právě majitelé nájemních bytových domů, zpracovatelé klientských změn, ale také v administrativě, prostě všude tam, kde je nutné elektroinstalaci častěji nebo i méně často měnit.

Hlavní výhody

Systém KS-QUADRO ETRONIC vápenopískového zdiva od firmy Zapf Daigfuss:

  • Jednodušší projekce a cílené provedení elektroinstalací
  • Časová volnost a flexibilita plánování i provádění elektroinstalací – jak definitivní naplánování, tak skutečné provedení elektroinstalací může být – realizováno dokonce i po dokončení stavby
  • Výrazná časová a materiálová úspora při provádění elektroinstalací
  • Žádné sekání, žádné bourání drážek pro elektroinstalace
  • Žádný odpad
  • Žádné vícenáklady na omítky, výztužné sítě v omítkách a další dodatečné náklady navíc
  • Vápenopískové cihly Kalksandstein jsou ideální ochranou proti elektrosmogu
  • Vápenopískové cihly Kalksandstein díky své požární odolnosti významně chrání také elektroinstalaci

Jak funguje vápenopísková stěna Kalksandstein KS-QUADRO ETRONIC?

KS-QUADRO ETRONIC je systém trvale flexibilní elektroinstalace. Základními prvky je systém strojního zdění KS-QUADRO E Zapf Daigfuss a KS-QUADRO ETRONIC – instalační kanál.

Nejdříve je nutné založit zdivo pomocí vyrovnávacího bloku KS-Kimmsteine, čímž vznikne potřebná výška první řady dle konkrétní skladby podlahy. Založení probíhá na normální zdící maltu pevnosti min M10. Dále již zdění probíhá na tenkovrstvou maltu pro KS-QUADRO E. Tenkovrstvá malta se nanáší pomocí maltovacích sání, které zajistí trvalou průchodnost v elektroinsta­lačních kanálech bloků KS-QUADRO.

Další řada je základem funkčnosti systému KS-QUADRO ETRONIC. Zde jsou osazeny bloky KS-QUADRO ETRONIC Sockelkimmstein pro vedení vodorovných instalací. Následuje pak vyzdění celé stěny ze systému KS-QUADRO E strojním způsobem. Nakonec se osadí plastová lišta pro vedení kabelů. K ní je možné dorovnat omítku a systém je připraven k použití.

Přitom může být stavba kompletně dokončena a elektroinstalace je možné provádět až následně!

Všechny elementy systému KS-QUADRO ETRONIC

Zakládací řada KS-Kimmsteine

Nanášení tenkovrstvé malty maltovacími sáněmi

Provedení KS-QUADRO ETRONIC – Sockelkimmstein

Připevnění soklové lišty pro instalaci kabelů

Zaomítání soklové lišty

Závěr

Systém KS-QUADRO ETRONIC vápenopískového zdiva Kalksandstein od firmy Zapf Daigfuss je nejmodernější zdící systém, které není jen pouhým zdivem. Systém akceptuje i ty nejnáročnější požadavky dnešní doby na provádění elektorinstalací a jejich změn. Doby kdy se elektroinstalace zasekávala přímo do zdiva nebo omítky je již minulostí.

Jak systém funguje, můžete také lépe vidět ve videu na stránkách www.kalksandstein.cz.

KS-QUADRO ETRONIC – hotový systém

Datum: 23.6.2014
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…-a-jednoduse

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí