Kalksandstein Zapf Daigfuss je dobrý základ vaší volby pro zdivo vašeho domu

Vysoká únosnost vápenopískových zdí umožňuje konstruovat štíhlé nosné stěny. Tím ušetříte 5–7 % obestavěného prostoru a tím také tolik investičních nákladů. Kalksandstein má nosné stěny již od 115 mm vč. integrovaných elektroinstalačních kanálů. Naprosto přesné rovinné stěny umožňují provádění tenkovrstvých omítek a tím získáte další prostor 1–2 % podlahové plochy.

Všechno dobré z přírody

Schéma složení vápenopískové cihly: 4 % vody, 7 % vápna, 89 % písku (zdroj: plakát Zapf Daigfuss: Kalksandstein)

Kalksandstein se vyrábí pouze z přírodních materiálů: z vápna, písku a vody. Nepoužívají se žádné jiné přísady ani chemické prostředky. Kalksandstein vzniká pouze za použití nízkého množství energie na výrobu. Pro výrobu 1 tuny vápenopískových cihel se spotřebuje pouze 1105 MJ primární energie. Proto tyto produkty šetří životní prostředí. Kompletní environmentální hodnocení produkce vápenopískových výrobků podle ISO 14025 naleznete na webových stránkách www.bau-umwelt.com č. prohlášení EPD-BKS-2009111-D

Více prostoru pro život

Např. při zdění souboru 14 pasivních domů v Dobřanech byl použit systém KS-QUADRO E pro strojní zdění. Tloušťka nosných konstrukcí je 150 mm, celková tl. obvodové stěny vč. zateplení šedým polystyrenem činí pouhých 420 mm.

Vysoká únosnost vápenopískových zdí umožňuje konstruovat štíhlé nosné stěny. Tím ušetříte 5–7 % obestavěného prostoru a tím také tolik investičních nákladů. Velikost obestavěného prostoru je jedním ze základních ukazatelů toho, kolik bude stát investice do Vašeho domu. Investor potřebuje, aby obestavěný prostor byl co nejmenší a podlahová plocha co největší. Proč platit pod tlustými stěnami tlusté základy, větší plochu střechy, fasády než potřebujete? Menší obestavěný prostor = menší náklady na výstavbu, ale také menší tepelná obálka a menší tepelné ztráty = menší náklady na vytápění! Kalksandstein má nosné stěny již od 115 mm! Navíc naprosto přesné rovinné stěny umožňují provádění tenkovrstvých omítek a tím získáte další prostor 1–2 % podlahové plochy. To je také možné díky tomu, že všechny vápenopískové bloky Kalksandstein Zapf Daigfuss mají také integrované elektroinstalační kanály, takže žádné sekání drážek pro elektroinstalaci, žádné tlusté omítky.

Regulátor letního vedra

Masivní akumulující vápenopískové zdi odebírají v letním vedru špičky výkyvů teploty a nenechají vás, abyste se zapotili. Stejně tak tomu je v zimních nočních mrazech. Vysoká akumulace tyto letní a zimní extrémní výkyvy téměř nepozná. V kvalitním pasivním domě z Kalksandsteinu dochází v létě při plném teplotním zatížení a oslunění ke vzrůstu teploty o méně než 1 °C/den.

Nastavení tepelné ochrany a úspor energií

Typická skladba vápenopískového zdiva odpovídající EnEV 2002 (tedy v Německu používané před 13 lety). U = 0,29 W/m2K je sice z hlediska Stavebního zákona v ČR ještě možná, nicméně jedná se o minulost. Již dnes je typickou skladbou vápenopískové stěny obvodová konstrukce z velkoformátových bloků KS-QUADRO E tl. 150 mm, zateplovací systém tl. 300 mm se součinitelem U = 0,11 W/m2K, která vyhovuje domům v pasivním standardu. Na takovém principu jsou založené moderní domy.

S funkční zdí Kalksandstein můžete dosáhnout bez problému jakéhokoliv energetického standardu od „obyčejného“ domu až po pasivní. Je na každém klientovi, aby si zvolil, jaké zateplení si vybere a jakou kvalitu domu z hlediska tepelných ztrát požaduje. Drtivá většina našich zákazníků však již dnes volí pasivní standard. Vždyť pasivní nebo nulové domy je to, co se nyní bude pouze a jedině stavět, tak proč již dnes nespořit zbytečné náklady na vytápění? Dosahování parametrů obvodových konstrukcí takových, jak sice ještě tepelnětechnická norma a Stavební zákon umožňuje, je již dnes minulostí.

Plameny a oheň

Praktická ukázka odolnosti Kalksandsteinu při požárním cvičení ve firmě Zapf Daigfuss. Teplota na dálkovém teploměru ukazuje 701 °C! Vápenopískové stěny jsou nehořlavé a vždy vám dají dostatek času na to, abyste před případným požárem včas unikli. Vysoká objemová hmotnost daná křemičitým pískem je příčinou toho, že oheň musí nejdříve celkou konstrukci rozehřít na více než 600 °C, aby docházelo k nějakému porušení té konstrukce – a to nějaký čas trvá. Požární odolnosti Kalksandsteinu najdete v Eurokodu 6. Již stěny tl. 115 mm dosahují požární odolnosti přes 90 minut.

Ticho

Vysoká objemová hmotnost vápenopískových cihel vás nechá odpočívat. Budete chráněni proti hluku ze sousedních místností i z ulice.

Na Kalksandstein se dá dívat

Postavit si můžete zeď pohledovou, omítnutou nebo rustikální.

Na obrázcích KS-QUADRO POLIERT – Kalksandstein s politurou pro použití například v koupelnách, není pak již nutné zdivo obkládat. A také bloky KS-Fassensteine – bloky pro fasády, zahradní architekturu i vnitřní použití.

Stěnová konstrukce pro jakékoliv použití

Je jedno jestli se jedná o estetiku, tepelnou ochranu nebo akustiku, vápenopísková cihla je vždy ta nejlepší volba. Další využití je také pro instalaci elektrorozvodů pomocí E-kanálů, využití k rozvodům stěnového vytápění a chlazení.

Několik příkladů:

Rozvody elektroinstalací je možné kdykoliv v průběhu životnosti domu změnit, elektrokanály jsou ve svislém i vodorovném směru přístupné stále. To je systém KS-QUADRO ETRONIC!

Tzv.: Energiewände – v Kalksandsteinu je instalované topení, chlazení a rozvody elektro.

V systému KS-QUADRO THERM se pouze do zdi zasune topný modul a dutiny se vysypou pískem – stěna je tak aktivována k použití stěnového vytápění a chlazení!

1 vápenopískový blok 8DF/240 unese zatížení 210 tun, v porovnání s jinými materiály. (Foto: výrobní závod Zapf Daigfuss) Pasuje pro všechny stavební rozměry

Kalksandstein je vyráběn v oktametrickém rastru a tím se dobře projektuje a používá v bytové i nebytové výstavbě, například u administrativ­ních budov.

Vysoká možnost zatížení

Vysoké únosnosti Kalksandstein se nestarají jen o to, aby strop, či střecha nespadly na vaší hlavu, ale také veškeré zavěšené fasády, balkony, ale i třeba kuchyňskou linku je možné velmi pevně připevnit pomocí hmoždinek ke štíhlé příčce bytového jádra.

Vítězství rozumu

Kalksandstein Zapf Daigfuss je vyráběn v mnoha formátech, jedno jestli chcete zdít ručně nebo strojně, jedno jestli vnitřní nebo obvodové zdivo, Kalksandstein je vždy racionální. Firma Zapf Daigfuss je na trhu již 114 let a zůstává vždy v popředí kvality. Firma Zapf Daigfuss dnes dodává na cca 600 různých produktů vápenopískového zdiva ze 7 výrobních závodů v okolí Norimberku.

Zdroje a fotografie, fotoarchiv firem:

Zapf Daigfuss GmbH
Kalkandstein CZ s.r.o., Ing. Martin Konečný

Datum: 3.4.2013
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…-vaseho-domu

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí