Od prvního záměru ke konstrukčnímu systému Kalksandstein Zapf Daigfuss

Dnes a denně se setkáváme s mnoha stavebníky, kteří si chtějí postavit svůj dům, ale nikdo je na počátku neinformoval o tom, jak postupovat, aby dosáhli svého cíle. Velmi často se v prvotní úvaze postupuje od úplného konce místo od začátku, a bohužel ani odborná veřejnost, tj. zejména architekti mnohokrát nepomohou. Pouze se kopírují přání zákazníka, která však také mohou být pouze nedostižným snem.

Často je to zřejmé od počátku, nicméně investor – stavebník to stále nevidí. Myslí si, že to nějak „dá“. Případně si myslí, že pokud si udělá nějaké práce sám, ušetří. Opak však bývá pravdou. Pokusíme se obyčejného smrtelníka v tomto článku provést jednoduchými úvahami od úplného začátku až k dokončení kvalitního projektu.

Prvotní úvaha

Prvotní úvaha stavebníka, nebo svépomocného stavebníka je velmi často o tom, jaký dům by si přál, jaké místnosti a jak veliké. Odtud se pak směřuje k tomu, jak dům namalovat vybíráním různých projektů a řešení. Už zde se mnohdy objevuje úvaha: „ a dům postavím jako dřevostavbu“ nebo „dům postavím z pálené cihly, to je přeci to nejlepší a jsou veliké slevy na cihly“ nebo „ budu topit tepelným čerpadlem“. Ano to vše jsou důležité myšlenky, nicméně možná nejsou tím nejdůležitějším. Nejdůležitější a bohužel až na prvním místě jsou vždy finanční možnosti. Tady bývá ten největší problém a kámen úrazu. Přání bývá otcem myšlenky a nejdříve si stavebník naplánuje vysněný dům, utratí mnoho času za vynalézání toho správného řešení, aby pak zjistil, že vlastně na to nemá peníze. To je ten lepší případ, častokrát to také zjistí až ve chvíli, kdy se mu již žádné finanční prostředky nedostávají. Dům rozestavěný, v lepším případě se tam dá spát na matracích bez nábytku v některých pokojích, fasáda nedodělaná, hypotéka do konce života na krku. V horším případě to jsou ztracené nervy, dokončená hrubá stavba a kousek, exekutor na krku, rozhádaná rodina a původní sen je pryč.

K zapamatování: Jak z toho ven? Úplně na začátku to vzít od správného konce! Vycházíme z toho, kolik máme k dispozici prostředků, ne žádnou jinou úvahou a pak řešit, „jak se vlastně do toho vejdu s penězi“

Finanční rozvaha, celkové ceny

Správná finanční rozvaha začíná od opravdového začátku, tedy takto: Na dům si mohu dovolit maximálně takovou a takovou částku vč. nějaké rezervy. Rezervu na počátku odečteme a z této částky pak budeme vycházet.

To je totiž to úplně první, co je nutné udělat. Z toho velmi jednoduchým způsobem zjistíme, co si můžeme dovolit a co už nikoliv. Způsob je takový, že si zjistíme přibližně obestavěný prostor domu, který si za svoje peníze můžeme postavit.

Cena obestavěného prostoru se pohybuje v ČR průměrně okolo 5000,– Kč/m3.(nezávislý zdroj např.: www.stavebnistandardy.cz ) Samozřejmě je to ovlivněno také celou řadou faktorů, tím se zabývat nemusíme. Rozsah této částky může činit okolo 4 tis. Kč/m3 u svépomocné stavby až po třeba 7 tis. Kč/m3 u dřevostavby na klíč. Pro úvahu stačí těch 5 tis. Kč/m3. V žádném případě se dům prostě nedá postavit za polovinu této částky, protože prostě minimálně polovinu stojí materiál a polovinu práce. Tj. i při maximální úspoře nákladů na práci a při nezapočítání vlastní práce se prostě pod jistou hranici dostat nelze.

Zjistíme prostým vydělením obestavěný prostor a teď máme tedy výsledek, do kterého se potřebujeme vejít. Do toho obestavěného prostoru se počítají samozřejmě také základy, střecha apod.

Dále z tohoto obestavěného prostoru dostaneme zastavěnou plochu. Tady už je potřeba zapojit do úvahy trochu více geometrie nebo matematiky.

Co najednou zjistíme?

Objem kvádru, krychle nebo složitějšího pravoúhlého útvaru dokáže spočítat školák na základní škole. Stavebník to často nedělá, ale najednou se nám tu ukáže, že třeba vysněný bungalov je za dané peníze o 30% menší, nebo jinými slovy, že dům, pokud ho uděláme do patra, bude o 30% levnější. A ne jenom to, není to jen ten rozdíl v ceně, ale také v ceně za vytápění domu a to doživotně!

Příklad: Na stavbu máme k dispozici max. 3 mil Kč. Ponecháme si tedy rezervu 10% a z 2,7 mil Kč spočítáme maximální možný obestavěný prostor: vyjde nám 540 m3

Z toho je možné získat
Třípodlažní dům ca: 138 m2 užitné plochy.
 • Dvoupodlažní dům ca: 131 m2 užitné plochy.
  • Jednopodlažní dům ca: 92 m2 užitné plochy.

  Pokud totiž tvar domu, který si z daného obestavěného prostoru vyberu, má o 30% větší vnější obálku, pak také budou náklady na užívání domu o 30% vyšší! V tomto kontextu najednou úvaha o tom, zda topit tepelným čerpadlem, či plynem apod. ztrácí absolutně smysl, když není vyřešená základní otázka!

K zapamatování: Tvar domu drasticky ovlivňuje obestavěný prostor a tím jak investiční, tak provozní náklady a to doživotně. Neexistuje žádný jiný faktor, který by měl na cenu výstavby tak zásadní vliv!

Doporučujeme také všem začínajícím stavebníkům namalovat si svůj vysněný dům s jeho půdorysy do čtverečkovaného rastru, kde každý čtvereček bude 1m2 a do každého takového čtverečku si napsat ty svoje peníze tj. 30 tis. Kč. Po sečtení všech čtverečků vznikají další otázky: Potřebuji tady takto velký pokoj? Nemůže ta chodba tu být menší, musí tu být tak tlustá zeď? A to už jsme na správné cestě.

Jaké je řešení? Co ovlivňuje cenu domu

Už jsme si prakticky odpověděli. K úspornému domu jak na investice, tak na spotřebu vede cesta pouze a jedině přes úsporu obestavěného prostoru!

Dalším velmi důležitým faktorem je pak užitná plocha domu. Obestavěný prostor je jedna věc, ale já užívám pouze užitnou plochu, nijak neužívám základy domu, i když tam musí být, stejně tak nijak neužívám tlusté zdi nebo stropy. Pokud mi i štíhlá zeď plní všechny potřebné funkce, potřebuji tlustou zeď?

Zde je obrovský prostor po optimalizaci. Tady se pozná kvalitní projektant, architekt. Neptá se zákazníka: jak byste to chtěl postavit? Nebo z čeho byste chtěl dům postavit? Takové otázky jsou úplně stejné, jako když u lékaře po stanovení diagnózy uslyšíte otázku: a jak byste chtěl operovat?

Dalším základním kamenem je kvalitní projekt. Konstrukce musí být optimalizované a využité konstrukce. V domě by neměla být nevyužitá místa a ani žádné konstrukce, které naprosto zbytečně navyšují obestavěný prostor. Takže je důležitá optimální a kvalitní dispozice, kvalitní konstrukční řešení, které neobsahuje různé podhledy, hluchá místa, zbytečně předimenzované nebo tlusté konstrukce. To vše jinak platíme, ale neužíváme.

Setkal jsem se s jedním klientem, který stavěl pro tříčlennou rodinu pasivní dům o rozloze 350 m2. Strašně plakal, jak je ten „pasivní dům drahý“. Problém nebyl v tom, že pasivní dům by byl drahý. Problém byl v tom, že měl vstupní halu 50 m2, WC 10 m2…ale dětský pokoj jediné ratolesti byl pouze 14 m2…

Při prodeji domu nebo bytu je jedním z hlavních faktorů prodeje podlahová plocha – a to samozřejmě čistá podlahová plocha, nikoliv, jak byla v projektu namalovaná s tím, že pak vlivem nerovného zdiva bylo nutné aplikovat 3 cm tlustou omítku a podlahová plocha se ve skutečnosti o 2% zmenšila.

Kvalitní projekt není zadarmo. Kvalitní projekt je o několika měsících práce autorizovaného inženýra plus režijní náklady s tím spojené. Tolik práce samozřejmě není možné vykonat za 30 nebo 50 tis. Kč pro rodinný dům. Často ani za několikanásobně vyšší částku to není možné.

K zapamatování: Cenu domu je možné prakticky ovlivňovat pouze v přípravné fázi, kdykoliv později možnosti ovlivnění nákladů na výstavbu klesají téměř k nule!

Jaký je rozdíl mezi konstrukčními systémy?

Nyní se budeme věnovat právě výběru konstrukčního zděného systému. Když jsme se již seznámili s tím, jak je potřeba postupovat na úplném začátku, je vhodné si také vybrat nějaký konstrukční systém, který bude nejvýhodnější.

Jak se v tom zorientovat? Jedni nabízejí nejlepší tepelné parametry, jiní zase kosmickou technologii, další největší slevu.

Nutný je celkový pohled na věc. Dům není jediná cihla, dům je složitý výrobek. Proč by mě u auta měla zajímat pouze cena pneumatik? Ano jsou důležité, ale podle ceny pneumatik přeci neurčím, že bude levné celé auto a naopak. S domem je to stejné. Při výběru materiálu pro zdivo je nutné klást si otázky:

Jaké budou celkové náklady na práci?

Jaká bude celková cena při použití daného materiálu? Samozřejmě je nutné započítat omítky, provádění elektroinstalace, obestavěný prostor, užitnou plochu atd. atd.

Zvítězí tedy ten, co nakoupí levné cihly, ale jeho užitná plocha bude o 5% menší, protože musel použít tlustější zdi, protože jeho vybraný materiál má horší statiku a protože jeho zdící materiál je méně přesný a musel použít 3× tolik omítek, nebo zvítězí ten, který použije štíhlé zdivo s minimem omítek a na stejném obestavěném prostoru dosáhne větší podlahové plochy?

K zapamatování: Kolik stojí jedna cihla ať je již červená, bílá nebo zelená není vůbec rozhodující, pokud dům neposuzujeme jako jeden jediný finální výrobek!

Proč vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss?

Vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss dává mnoho odpovědí na předešlé úvahy a nabízí tato řešení a výhody:

 • zdivo Kalksandstein je velmi únosné a pevné (min. vyráběná pevnost je 15 MPa) To tedy znamená, že mohu použít velmi štíhlé zdi na to, abych dosáhl potřebných statických parametrů. Nosná zeď je již od 115 mm. U rodinných domů se běžně jako nosné zdivo používá tl. 150 a 175 mm. To jiné zdící systémy neumožňují. Z toho vyplývá obrovská finanční výhoda a to, že ušetřím až 7% obestavěného prostoru oproti jiným zdícím systémům, což činí až 7% z celkové ceny domu. Když si uvědomíme, že celkové náklady na vápenopískové zdivo činí okolo 4%, tak to jinými slovy znamená, že použitím jiného zdícího systému, kterým nedosáhnu takové úspory podlahové plochy i kdyby byl zcela zdarma, musím prostě nutně prodělat.
 • Zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss je extrémně přesné. Výrobní tolerance jednotlivých bloků je 1mm. To umožňuje použití tenkovrstvých omítek, a zde máme oproti klasickým omítkám opět rozdíl 1–2% v podlahové ploše a ne jen to, je to mnohem méně zabudované stavební vody při provádění omítek, mnohem méně práce, i materiálu, rychlejší výstavba atd. atd.
 • Vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss je tak přesné, že lze použít strojní zdění KS-QUADRO. Základní rychlost takového zdění je 4m2/hodinu a je jedno jakou tloušťku zdiva zdíme. Lze tohoto dosáhnout jiným zdícím systémem? Ve všech materiálech KS jsou k dispozici elektroinstalační kanály. Už žádné sekání drážek pro tahání kabelů, odvoz odpadu, omítání drážek, perlinka do omítek. To vše lze ušetřit.
 • Navíc u systému KS-QUADRO ETRONIC je možnost trvale přístupné elektroinstalace ve zdivu kdykoliv v průběhu životnosti budovy. V systému KS-QUADRO THERM máme pak k dispozici zároveň vytápění i chlazení. To jsou energeticky účinné zdi:
 • Jednotlivé funkce zdiva jsou odděleny. Nosná část zdiva plní funkci statickou, požární, akustickou, akumulační. Tepelná izolace plní funkci tepelně izolační. Ze všech částí sendvičového zdiva je tak možné vytěžit maximum. Opakem jsou stále lehčí a lehčí zdící prvky, které pak neplní ani požadavky na statiku, akumulaci, ale zároveň se nikdy nevyrovnají tepelnými parametry tepelné izolaci. U zdiva s rozdělenými funkcemi je nosná část vždy chráněna tepelnou izolací a vystavena změnám teplot v řádu několika stupňů C. U jednovrstvého zdiva dochází v nosné konstrukci ke změnám teploty o rozsahu nejméně 35 °C.
 • Vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss má vysoké objemové hmotnosti. To zajistí vysokou akumulaci až 4× vyšší než u dutinového cihelného střepu – vždyť při tloušťce zdiva 175 mm váží tolik jako půlmetrové zdivo z dutinových cihel, oproti porobetonu je to ještě více. O to lepší je akustika, letní a zimní stabilita, tj. interní mikroklima je mnohem stabilnější po všech stránkách.
 • Vápenopískové zdivo Kalksandstein je mimořádně šetrný ekologický výrobek. Při jeho výrobě se nic nepálí, nemele, složení je velmi jednoduché: vápno, písek a voda, to je vše!

Příklad kolik ušetříme

Na jednoduchém příkladu si ukážeme, kolik lze ušetřit finančních prostředků při použití štíhlého vápenopískového zdiva, oproti klasickým „tlustostěnným“ zdícím systémům:

Na tomto malém domku je možné vidět, že je možné na stejném obestavěném prostoru snadno dosáhnout až o 10% více podlahové plochy, nebo jinými slovy, pokud chcete z jiného materiálu než je vápenopískové zdivo dosáhnout stejné podlahové plochy, musíte zvětšit obestavěný prostor až o 10%, a vynaložit tak o 10% více prostředků na výstavbu.

Závěr

Závěrem je nutné říci, že stavbu domu je potřeba zvažovat naprosto komplexně a to již od prvních návrhů a plánů. V žádném případě nelze začínat výběrem nějaké jednotlivé, byť i podstatné, součástky bez ostatních souvislostí. Stavba domu je vždy složitá, časově a finančně náročná věc, vyžadující dokonalou přípravu. Bohužel finanční gramotnost je v této oblasti velmi špatná a to i mezi vzdělanými lidmi nebo odborníky, kteří nabízejí zákazníkům svá řešení. Článek dává prvotní návod: „jak na to“ kde začít a jakým směrem se v prvních úvahách ubírat.

Použité podklady:
Autorem textu je: Ing. Martin Konečný
Archiv firem a fotografie: Zapf Daigfuss GmbH, Kalksandstein CZ s.r.o.
Zdroje na internetu: www.kalksandstein.czwww.zapf-ks.de

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí