Vápenopískové pasivní domy Kalksandstein Zapf Daigfuss

Koncept pasivního domu

Co je to ten pasivní dům? To se ptá mnoho laiků i odborníků.

Budeme se snažit odpovědět velmi stručně. Nebudeme v tomto článku uvádět žádná čísla a parametry, ale uvedeme to, co se mi nepodařilo nikde na českém internetu dohledat, a to definice pasivního domu dle Dr. W. Feista (www.passiv.de): Ein Passivhaus ist ein Gebäude mit derart geringem Heizwärmebedarf, daß eine separate Heizung überflüssig wird: Die Wärme kann über das ohnehin vorhandene Zuluftsystem zugeführt werden.

Pasivní dům je tedy budova s tak malou spotřebou energie na vytápění, že v ní není potřeba žádného aktivního otopného systému. Potřebné teplo může být dodáno pouze ohřevem přiváděného čerstvého vzduchu. Toť vše!

Více se dočtete v našem novém článku!

Co je to ten pasivní dům. text

Co je to pasivní dům

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí