Vápenopískový stavební systém KS-QUADRO pro strojní zdění

Dříve bylo zvykem omítat zdivo ručně, ale nástup techniky a moderních materiálů prakticky ruční nahazování postupně zcela vytěsnil. Strojní omítání je dnes úplně běžné. U zdění je to velmi podobné.

Strojní zdění a KS-QUADRO Zapf Daigfuss

Dříve bylo zvykem omítat zdivo ručně, ale nástup techniky a moderních materiálů prakticky ruční nahazování postupně zcela vytěsnil. Strojní omítání je dnes úplně běžné. U zdění je to velmi podobné. Dokonce ještě mnohem větší námaha při zdění je dnes zcela nahrazena prací zdícího stroje a zdění se provádí strojně. Přestože v ČR je tato technologie velmi neznámá, nejedná se o žádnou novinku. Strojní zdění a stavební systém KS-QUADRO byla zavedena na trh již před 20 lety v roce 1995 a je v současné době vyrábí tento zdící systém na 28 výrobních závodů 17 předních společností a skupin po celém Německu a ve Švýcarsku. .=

Strojní zdění je zcela běžnou záležitostí v sousedním Německu již více než 20 let. Foto-strojní zdění pomocí univerzálního zdícího stroje Norimberk 2008, foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.

Firma Zapf Daigfuss je předním leaderem ve vývoji a výrobě systému KS-QUADRO. Tento jedinečný stavebnicový zdící systém vyžaduje mimořádnou kvalitu a přesnost výroby. Vždyť jednotlivé bloky zdícího systému většinou svojí hmotností přesahují 100 kg a pokud by nedosahovaly přesnosti a tolerance max.±1 mm, nebylo by možné s takovým materiálem vůbec manipulovat, natož přesně zdít.

Výrobce Zapf Daigfuss tedy musí být podstatně přísnější, než jsou normy pro výrobu vápenopískového zdiva, ať již to je evropská EN 771–2, nebo německá DIN 106.

Zapf Daigfuss se významným způsobem podílí na další vývoji systému např. KS-QUADRO POLIERT, KS-QUADRO ETRONIC, KS-QUADRO THERM, což jsou součásti systému ENERGIEWÄNDE – Energeticky efektivního zdiva.

KS-QUADRO je registrovaná ochranná známka. Jak je již zvykem v ČR, často je překupníky systém přejmenován apod. Vzhledem ale k požadavkům na kvalitu stavebního systému, jsou výrobky vyráběny a prodávány v licenci. Licence má KS-Quadro Building Systems GmbH, se sídlem v Durmersheim.

První strojní zdění KS-QUADRO v České republice

První strojní zdění KS-QUADRO E bylo v České republice realizováno díky firmě Kalksandstein CZ s.r.o. v roce 2007. Jednalo se o drobnější stavbu protipožární zdi v Domažlicích. Zeď byla opatřena pouze nátěrem. Že je zeď pouze natřená a neomítaná již z poměrně malé vzdálenosti ani nikdo nepozná. To je způsobeno mimořádnou přesností bloků KS-QUADRO Zapf Daigfuss.

Zdivo KS-QUADRO Zapf Daigfuss na protipožární zdi v hale opatřené pouze bílým nátěrem. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.

První strojní zdění KS-QUADRO v ČR pomocí minijeřábu Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.

Systém – KS-QUADRO E

KS-QUADRO E je nejmodernější vápenopískový zdící systém. Velikost základních bloků pro zdění je 0,5×0,5 m. Tyto bloky dosahují hmotnosti od 80 kg výše a je nutné je zdít pomocí osazovacího přístroje – minijeřábu, protože ruční zdění není v těchto hmotnostech již možné. Minijeřáb je ovládán velmi snadno jedním pracovníkem – zaučenou pomocnou silou. Zaučení pracovníka trvá 1–2 pracovní hodiny. V jedné operaci je tak možné brát uchopovacími kleštěmi 2 bloky KS-QUADRO najednou a usadit tak 0,5 m2 zdiva. Bloky velikosti 0,5×0,5 m jsou v systému doplněny bloky velikostí 1/2, 1/4, 3/4, a tvoří tak celý velmi přesný stavebnicový systém. Tloušťka stěn KS-QUADRO je standartně 115, 150, 175, 200, 240 a 300 mm. Pokud je ke zdění používán minijeřáb, je v celku jedno, jak tlustá nebo těžká zeď se právě zdí, vždy je dosahováno minimálně normové rychlosti a to 4 m2 zdiva za hodinu a při tom nedochází k žádné námaze pracovníka provádějícího zdění. To znamená, že trvale vysokých pracovních výkonů je dosahováno i další pracovní den, má to také zdravotní efekt s dopadem na zdraví a námahu lidí na staveništi. To není bez použití minijeřábu možné.

Ke strojnímu zdění jsme pro vás připravili několik krátkých filmů, které velmi názorně demonstrují všechny výhody.

Bloky a formáty patřící do systému KS-QUADRO E. Zdroj: Zapf Daigfuss, Kalksandstein CZ s.r.o.

Strojní zdění KS-QUADRO – usazování 2 bloků (0,5 m2) najednou. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.

Strojní zdění KS-QUADRO – nasazení více minijeřábů na větší stavbě najednou. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.

Základem je projekt QUADROPLAN

KS-QUADROPLAN – příklad zpracování

KS-QUADRO je proto nutno dokonale před stavbou připravit. Prvním takovým krokem je přesné plánování zdiva tak, aby nedocházelo k velkým prořezům. Proto se na každou stěnu připravuje spárořez – tzv. QUADROPLAN, tj. pro vyzdění každé stěny je předem známo, jak budou jednotlivé bloky osazeny. Taková skládačka pro dospělé. Ze systému KS-QUADRO je možné vyzdít jakýkoliv rozměr stěn a otvorů, prořez činí max. 2% z celkové plochy.

Dalším důležitým krokem je naplánování staveniště, přísun materiálu pro zdění. Perfektní organizace pak zaručuje vysoké výkony. Vždyť strojním zděním zcela běžně 1 pracovník za 2 pracovní dny vyzdí 1 plně naložený kamion, tj. 25 tun materiálu a ten je nutné na pracovní místo pravidelně dodávat. Proto se také pro zdění KS-QUADRO E nepoužívá žádné lešení, ale pouze pojízdné schůdky, které se velmi rychle přesouvají v pracovním prostoru. Vápenopískové bloky KS-QUADRO E jdou však mnohem dále. Je do nich možné integrovat rozvody elektriky, stěnové vytápění, rozvody vody, aniž by se muselo cokoliv sekat.

***KS-QUADRO POLIERT

Co všechno tvoří systém KS-QUADRO:

 • KS-QUADRO – plné formáty 500×500 mm, doplňující formáty, vyrovnávací bloky Kimmsteine KS-QUADRO – systémové překlady
 • KS-QUADRO E systémové řešení vertikálních průběžných elektrokanálů v rastru po 125 mm KS-QUADRO ETRONIC s integrovaným horizontálním vedením elektroinstalací, které je trvale přístupné po dobu životnosti domu, připravené kdykoliv pro změnu elektroinstalce
 • KS-QUADRO THERM – systém pro vytápění a chlazení zdí, jak v létě, tak v zimě
 • KS-QUADRO POLIERT systém s politurovanou povrchovou vrstvou pro nejvyšší estetické nároky na pohledové zdivo
 • KS-QUADRO PLAN spárořez pro přesné osazování jednotlivých prvků do zdiva, optimalizace zdiva od specialistů Zapf Daigfuss šetří mnoho práce na staveništi

Hlavní výhody KS-QUADRO E, rychlost zdění

 • nárůst podlahové a užitné plochy díky štíhlým konstrukcím až o 10 %
 • vysoká únosnost zdiva – vyráběné třídy pevnosti min. 15 MPa a dále pak 20, 25, 30 MPa
 • možnost výstavby vícepodlažních stěnových systémů – bez použití ŽB skeletů
 • díky vysokým objemovým hmotnostem vysoké neprůzvučnosti při zachování štíhlosti zdiva, požadavek normy ČSN 730532 na neprůzvučnost mezibytových stěn R´w=52 dB splňuje KS-QUADRO již od 200 mm tloušťky stěny
 • vysoká objemová hmotnost zabezpečuje také vysokou akumulaci, až několikanásobnou oproti jiným zdicím materiálům. To zaručuje vysokou letní stabilitu vápenopískových objektů, využívanou zejména u pasivních domů
 • vysoká rychlost strojního zdění – rychlost zdění od 4m2/hod. v libovolné tloušťce
 • možnost integrování stěnového vytápění – systém KS-QUADROTHERM
 • možnost integrování elektroinstalace – systém KS-QUADRO E, KS-QUADRO ETRONIC bez sekání drážek
 • přesnost zdiva umožňuje použití tenkovrstvých omítek
 • vysoké objemové hmotnosti (KS-QUADRO se vyrábí v objemových hmotnostech 1800 kg/m3, 2000 kg/m3 a 2200 kg/m3) zaručují také ochranu lidí v budovách proti elektrosmogu
 • díky jasné chemické mikrostruktuře je zaručeno velmi dobré mikroklima, ať již vlhkostní nebo také již zmíněné akustické a tepelné mikroklima
 • velmi nízká spotřeba primární energie na výrobu vápenopískového materiálu 191 kWh/t činí z tohoto materiálu velmi ekologickou stavební hmotu, která šetří životní prostředí

Ukázka realizace pasivního domu ve Štěnovicích z vápenopískových cihel Kalksandstein Zapf Daigfuss.

Závěr

Strojní zdění KS-QUADRO si jistě brzy i v České republice najde svoje příznivce. Rychlost a efektivnost tohoto systému je těžko překonatelná, nyní je již na české odborné veřejnosti – na architektech, projektantech, stavebních firmách a stavebnících, aby dokázali všechny přednosti systémů, které se v SRN používají již řadu let, také využít. Firma Zapf Daigfuss dodává vápenopískové zdivo Kalksandstein do České republiky již několik let a určitě bude docházet k dalšímu nárůstu kvalitních projektů

Odkazy

Veškeré poradenství k systému KS-QUADRO poskytuje Kalksandstein CZ s.r.o. poskytuje www.kalksandstein.cz
Výrobce Zapf Daigfuss: www.zapf-ks.de

Datum: 2.9.2014
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…trojni-zdeni

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí