Výroba vápenopískových cihel - Zapf Daigfuss, Kalksandstein

Vápenopískové výrobky jsou fascinující svou jednoduchostí, trvanlivostí, vysokou přesností, vysokou rychlostí výstavby, vysokými pevnostmi a výbornými zvukově izolačními vlastnostmi. Vyhovují nejvyšším dnešním nárokům na kvalitu výstavby, díky nimž je možné konstruovat i moderní pasivní domy.

Sortiment vápenopískových cihel je velmi rozsáhlý, vyrábí ho hned několik firem u nás i v zahraničí, dovážející své výrobky do České republiky. Podívejme se na postup výroby v závodu firmy Zapf Daigfuss ve městě Sweig u Norimberku.

Receptura složení vápenopískových bloků je stará více jak 100 let a výroba se v rodině Zapfů dědí. Dnešní majitelé jsou již čtvrtou generací. Výhody nepřetržitého rodinného pouta k firmě a snahy o neustálou inovaci netřeba popisovat.

Celá výroba je maximálně automatizována.

Obr. 1 – Zjednodušené schéma výrobní linky (zdroj: plakát Zapf Daigfuss: Kalksandstein)

Na dvou výrobních linkách je zaměstnáno 15 až 20 pracovníků ve třech směnách při denní produkci 200 m3 zdících materiálů. Jelikož se jedná o výrobu z neobnovitelných zdrojů, povrchově těžených, je firma povinná starat se i o řádnou a dozorovanou rekultivaci krajiny po vytěžení.

Základními a prakticky jedinými surovinami pro výrobu cihel je písek, vápno a voda. Písek se převážně těží v okolí čtyř kilometrů od výrobny. Převažující (žlutý) písek jako střední frakce je doplněn o jemný křemičitý písek a jako hrubá zrna se používá bazalt. Dvě poslední jmenované menšinové suroviny si musí firma kupovat. Více frakcí se používá z důvodů dosažení maximální objemové hmotnosti (menší frakce vyplní prostor mezi zrny frakce větší).

Obr. 2 – Skládka materiálu (žlutý písek a bazalt)

Po navážení písku v potřebných poměrech a přidání vápna a vody se směs tři minuty míchá a směs jde do reaktoru, kde dochází k reakci vápna s vodou a po dvou hodinách je připravena k lisování.

Obr. 3 – Tři druhy kameniva používané do směsi

Obr. 4 – Schéma složení vápenopískové cihly: 4% vody, 7% vápna, 89% písku (zdroj: plakát Zapf Daigfuss: Kalksandstein)

Lisuje se do forem o požadovaném tvaru. Výrobní tolerance jsou 1 mm. Výrobce tvrdí, že jejich výrobky jsou o řád přesnější než broušené keramické cihly. Různých objemových hmotností výrobků je dosaženo nikoli v materiálu (jako např. u porobetonu), ale vytvořením více velkých dutin v tvarovce. Po vylisování se výrobek podobá dobře udělané dětské pískové bábovce. Má požadovaný tvar, drží pohromadě díky slisování, avšak nemá žádnou pevnost. I barva výrobku je zatím nezvykle písková, nikoli finální bílá. Proto odtud putuje na kolejových dopravních do vytvrzovacích pecí.

Obr. 5 – Lisovací stroj (vlevo nahoře dopravník na materiál, vpravo dole kolejnice pro odvoz)

Obr. 6 – Výstup z lisu (foto: Vojtěch Peterka)

Ve velkých pecích (autoklávech) se za tlaku vodní páry 16 barů při teplotě 195 °C nechávají bloky vyzrát 8 – 10 hodin. Náběh tlaku a teploty v kotlích je pomalý. Dvě hodiny se zvyšuje teplota a tlak, 4 – 6 hodin se potřebný stav drží a opět dvě hodiny se teplota i tlak snižují. Tím je výrobek hotový. Aby se ušetřily náklady na energii, jsou kotle vzájemně propojeny potrubím a horká pára se přepouští z jednoho kotle do druhého. Dochází tedy ke kontinuální výrobě i zatížení následných balících linek.

Obr. 7 – Výlisky vstupují do jedné z pecí – autokláv 31 m dlouhý, 2,4 m vnitřní průměr (foto: Vojtěch Peterka)

Obr. 8 – Řez hotovým blokem

Po vytvrzení se výrobky přeměří a na náhodně vybraných třech až pěti kusech z každého kotle se provedou destrukční zkoušky pevnosti.

Poslední fází je balení na palety zatavením do folií a uskladnění. Mimochodem výrobce vykupuje plastové obaly i rozřezané či rozbité zbytky stavební suti svých výrobků.

Obr. 9 – Výstup z balící linky

Obr. 10 – Expedice

Proč vápenopískové zdivo?

 • Zisk 10% užitné plochy díky štíhlým konstrukcím
 • Vysoká únosnost zdiva
 • Vícepodlažní stěnové systémy
 • Výborné akustické vlastnostit
 • Velmi vysoké neprůzvučnosti
 • Nejpřesnější zdivo na trhu
 • Protipožární odolnost
 • Výborné tepelněakumulační vlastnosti
 • Možnost integrování stěnového vytápění
 • Interní mikroklima
 • Ekologie
 • Ochrana proti rentgenovému záření
 • Vysoké objemové hmotnosti


Zdroj: Exkurze od firmy Zapf Daigfuss

Firma Kalksandstein CZ s.r.o. byla založena v roce 2006 a jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií. Vápenopískové výrobky jsou fascinující svojí jednoduchostí, trvanlivostí, vysokou přesností, vysokou rychlostí výstavby, vysokými pevnostmi a výbornými zvukově izolačními vlastnostmi.

Datum: 12.4.2011 Autor: Oldřich Rejl, redakce všechny články autora

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…alksandstein

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí