Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 1. díl

Historie článků o vápenopískovém průmyslu vypovídá o relativně jednoduchém stavebním materiálu z vápna, písku a vody. Tento materiál je v ČR velmi málo používán a považován za novinku posledních let. Historie vápenopískové cihly přitom sahá do 19. století a vápenopísková cihla je starší než třeba známý pórobeton.

Takže to vlastně žádná novinka není. Ve světě se z vápenopískové cihly staví vice než v ČR, jen v SRN tvoří podíl vápenopískové cihly na trhu dlouhodobě cca 40 % všech staveb.

První průmyslová výroba vápenopískových cihel na světě se uskutečnila v roce 1894 v Německu. Tomu však předcházelo několik patentů a vynálezů, které vůbec výrobu vápenopískových cihel umožňovaly.

Kolem roku 1800 probíhaly první pokusy odlévat celé domy z hmoty nehašeného vápna s pískem a s vodou. V roce 1854 pak Dr. Bernhardi patentoval první pokusy na vzduchu sušených lisovaných vápenopískových cihel, které vyráběl pomocí ručního dřevěného lisu. První stavba z těchto cihel byla realizována v roce 1856 v Lipsku.

To, že je potřeba k vytvrzení vápenopískových cihel páry a vysokého tlaku bylo vynalezeno poprvé v roce 1877 a důležitý byl pro to patent č. 14195 Dr. W. Miachaelise z roku 1880.

Průmyslovou výrobu vápenopískových cihel umožnil až vynález odpovídající lisovací techniky pro jednotlivé cihly. Tím byl v roce 1894 vynález revolverového lisu od firmy AmandusKahl z Anglie. Tento lis byl poprvé instalován ve výrobním závodě v Machlenburgu, a tím byl odstartován rok „0“ vápenopískového průmyslu.

Revolverpresse, 1894

Zdroj: 100 Jahre Kalksandstein Industrie, ISBN 3–9803904–0–3

Datum: 11.7.2012 | Organizace: Ing. Martin Konečný | Firemní článek – Kalksandstein CZ s.r.o., Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…4-2012-1-dil

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí