Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 2. díl – Firma Zapf

Dne 4. listopadu 1899 zakládá 29letý drogista Georg Zapf první výrobní závod na vápenopískové cihly v jižním Německu. („Erste Bayerische Kunstsandsteinwerke GmbH Behringersdorf“)

Průmyslovou výrobu vápenopískových cihel umožnil v roce 1894 vynález revolverového lisu od firmy Amandus Kahl z Anglie. Tento lis byl poprvé instalován ve výrobním závodě v Machlenburgu. V následujících 6 – 7 letech do roku 1901 dochází k prudkému rozvoji vápenopískového průmyslu po celém Německu. Již 10. prosince roku 1900 se v domě architektů v Berlíně setkává 32 účastníků sdružení „které zakládá fabriky na vápenopískové cihly“. Již tehdy se tedy jednalo o poměrně prudce se rozvíjející průmysl a již v roce 1901 existovalo v Německu cca 80 výrobních závodů na vápenopískové cih­ly!

Georg Zapf

4. listopadu 1899 zakládá 29letý drogista Georg Zapf první výrobní závod na vápenopískové cihly v jižním Německu. („Erste Bayerische Kunstsandsteinwerke GmbH Behringersdorf“)

Tento výrobní závod již v roce 1900 produkoval 3 mil. vápenopískových cihel. (Pro srovnání to odpovídá zhruba množství vápenopískových cihel vyrobených a prodaných v ČR v roce 2000, tj. o 100 let později!)

Fabrika stojí dodnes, stále bez přestávky již po 4 generace rodiny Zapfů produkuje vápenopískové cihly, dnes již však nejmodernější produkty odpovídající 21. století, např. KS-QUADRO apod. Jedná se o nejstarší dosud fungující výrobní závod na světě. Proto bylo v listopadu roku 2010 otevřeno k výročí 111 let od založení v Behringersdorfu muzeum vápenopískového průmyslu zahrnující celou tuto dlouhou historii.

O současném uplatnění vápenopískových cihel Kalksandstein čtěte zde

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…l-firma-zapf

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí