Zkušenosti z certifikace pasivního domu – Qualitätsgeprüftes Passivhaus – Buková u Příbramě

Mezinárodně uznávaná certifikace pasivního domu je skutečné ověření všech parametrů pasivního domu Passivhausinstitutem v Darmstadtu (PHI). Takovýto dům po prověření získá certifikaci Qualitätsgeprüftes Passivhaus a je pak uveden jako certifikovaný pasivní dům na mezinárodní mapě pasivních domů. Domy s touto mezinárodní certifikací stojí v ČR pouze dva. První je pasivní dům v Jenišově, druhý stojí v Bukové u Příbramě, ten si dnes představíme.

Oba domy byly postaveny z vápenopískových cihel Kalksandstein Zapf Daigfuss. Oba domy jsou osazeny okny Internorm, které montovala firma AB Interier cocncept s.r.o a kompaktními rekuperačními jednotkami dánské firmy Nilan. Oba domy byly certifikovány díky finančnímu přispění firem Zapf Daigfuss GmbH, Kalksandstein CZ s.r.o. a Internorm.

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům je standard výstavby, který je energeticky úsporný, komfortní a šetrný k životnímu prostředí.

Pasivní dům není žádná značka na trhu. Jedná o stavební koncept, který je otevřený všem a již se dlouhodobě osvědčil v praxi.

Pod pasivním domem si často někdo představuje různá čísla a kritéria, která se dokonce v různých zemích, Českou republiku nevyjímaje, ohýbají různými směry. Mně ale nejvíce zaujala slova paní Dr. Witty Ebel z PHI Darmstadt, se kterou jsem měl možnost několik hodin na toto téma diskutovat: Ona říkala, že pasivní dům je myšlenka, nejsou to žádná čísla, je to jen myšlenka, jak stavět trochu lépe, úsporněji a komfortněji. Definováno to bylo Prof. Faistem a vyzkoušeno na prvním pasivním domě, který byl postaven v Darmstadt-Kranichsteinu v roce 1990. Tato myšlenka byla dána volně k dispozici všem. Zřejmě se nejedná o špatnou myšlenku, když i po 25 letech je stále tento princip aktuální. Samozřejmě, že díky této myšlence bylo nutné také stanovit nějaká číselná kritéria. Nejprve to bylo pro Německo a střední Evropu, od roku 2015 to pak je také i díky PHPP v. 9 detailizováno pro celý svět. Paní Dr. Witta Ebel byla poměrně dost rozhořčená z toho, že myšlenka pasivního domu je různými dotačními tituly, národními zájmy apod. různě ohýbána, vnímala to jako neúctu k té původní myšlence Prof. Faista. Protože, pokud si někdo stanoví jiná kritéria (ve většině případů horší než stanoví PHI Darmstadt), pak ať těm domům neříká pasivní domy, nazve si je dle svého konceptu. Když chce někdo používat tu myšlenku – má tu možnost, ale ať tuto myšlenku ctí a dodržuje a nepokřivuje.

Proč certifikovat pasivní domy? Kritéria certifikace

Aktuální pohled na mapu certifikovaných pasivních domů ve střední Evropě

Certifikace pasivního domu a to zejména na mezinárodní úrovni tou nejvyšší autoritou PHI Darmstadt má velkou důležitost. Je tím potvrzeno, že se opravdu jedná o pasivní dům dle kritérií PHI a certifikát je vydán, pokud všechna kritéria jsou naplněná bez výjimky. To samozřejmě majiteli domu přináší záruku za dosaženou kvalitu domu a mimo jiné také záruku za úspornost domu, což jistě velmi zvýší hodnotu dané nemovitosti na realitním trhu, obzvlášť ve chvíli, kdy se jedná o jeden z prvních takto kvalitních domů v ČR. Projektantovi to přináší též mimořádné potvrzení kvality jeho díla, což je zase dále výhodou pro další klienty. V některých zemích, jako třeba Německo také certifikace je podporován také finančně např. KfW apod.

PHI Darmstadt vyvinul pro dimenzování a posuzování pasivních domů vlastní software: Passivhauspro­jektierungs Paket PHPP, který se používá také pro posouzení ve fázi certifikace.

Zároveň je potřeba podotknout, že pokud je dům navrhován a optimalizován pomocí PHPP, tak je zde velmi dobrá shoda mezi původním návrhem a výpočtem s naměřenými hodnotami v reálu. Právě s tímto principem byl PHPP vytvořen.

Domy, které jsou navrhovány jinými metodami, nevykazují takovou shodu – např. „pasivní domy pro Zelenou úsporám“ hodnocené podle TNI 73 0329, vykazují často hodnoty potřeby tepla na vytápění podle PHPP 25 kWh/m2a i více a nelze je tudíž považovat za pasivní domy.


Základní kritéria pasivního domu pro střední Evropu

Měrná potřeba tepla na vytápění nebo chlazení je menší než 15 kWh/m2a (plocha, na kterou se energie počítá je obytná podlahová plocha dle PHPP, zde mohou být v chápání podlahové plochy opravdu velké odlišnosti, jako alternativní kritérium se zde používá potřebný výkon na vytápění podlahové plochy max. 10 W/m2)

Vzduchotěsnost n50 je menší než 0,6 h−1

Měrná potřeba primární energie na vytápění, chlazení, přípravu TUV, elektrická energie domácnosti a pomocná elektrická energie nepřesáhne 120 kWh/m2a

Detailní kritéria PHI pro certifikaci, rozšířená také o různá klimatická pásma a další podmínky, aktuální k 15. 4. 2015, je možné si nastudovat v PDF dokumentu Zertifizierun­gskriterien für Passivhäuser mit Wohnnutzung.

Co certifikace obnáší a jak certifikace probíhá

Mezinárodní certifikace je nejen náročná na dokladování všech skutečností, jedná se také o časově i finančně náročnou záležitost.

Certifikační orgán neprověřuje jen projekt, ale také celou stavbu, kdy je nutné doložit kompletní fotodokumentaci, která dokladuje provedení dle projektové dokumentace. Nutné je doložit certifikáty, prokazující kvalitu použitých materiálů, prohlášení stavby, stavbyvedoucího, že se postupovalo podle projektu. Dále pak výsledky měření vzduchotěsnosti Blower-door, protokol o zaregulování vzduchotechniky dle PHPP atd. atd.

Z fotografie je vidět, jaký je fascikl certifikační dokumentace k RD Buková u Příbramě, dále také certifikát a plaketa na dům

Poté jsou certifikačním orgánem nezávisle prověřeny veškeré výpočty. A probíhají konzultace k otázkám. Vzhledem k tomu, že certifikace probíhá v zahraničí, je nutné objasňovat také např. některé detaily českého stavebního práva, případně doložit další místní podmínky, jako např. klimatická data, fotografie terénu a okolí atd.

Pokud jsou splněna všechna kritéria, je teprve pak možné vydat certifikát a udělit domu plaketu: Zertifiziertes Passivhaus. V prvním případě, kdy jsme certifikovali první pasivní dům v ČR vůbec, celý proces trval cca 9 měsíců konzultací. Tenkrát v roce 2009 se jednalo o první pasivní dům v ČR vůbec, proto bylo zkoumání PHI ještě o to pečlivější. Nynější druhá certifikace probíhala dokonce ještě déle – něco přes rok. Tentokráte se objevil jiný problém, že v průběhu certifikace byla vydána nová verze PHPP a bylo nutné vlastně vše prověřit ještě také v nejnovější verzi PHPP a znovu verifikovat všechna data.

Certifikovaný pasivní dům Buková u Příbramě – architektura, materiály, technologie

Certifikovaný pasivní dům Buková u Příbramě

Identifikační údaje:

 • Projektant, investor a majitel: Jan Martínek
 • Buková u Příbramě 137, 262 23 Jince
 • Tel.:+420 774 4­16 220, e-mail: martinek@pasiv-projekt.cz

Údaje k projektu:

 • Realizace: 2010–2012, dům obydlen od října roku 2012
 • Pravidelně monitorované měsíční náklady na http://www.pasiv-projekt.cz/…-epd-bukova/
 • Dispozice: 2 NP, 5+kk, nevytápěná půda
 • Cena: 3,5 mil Kč při částečné stavbě svépomocí
 • Zastavěná plocha: 96,8 m2
 • Užitná plocha dle PHPP 152,9 m2
 • Obestavěný prostor: 637 m2
 • Poměr A/V: 0,89

Energetické parametry:

 • Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 14,8 kWh/m2a
 • Celková potřeba primární energie dle PHPP: 103 kWh/m2a
 • Celková neprůvzdušnost: n50 = 0,29 h−1
Konstrukce
Skladba Tloušťka U [W/(m2K)]
Základové konstrukce
(strop nad nevytápěným prostorem)
dřevěná podlaha – 20 mm
Durelis – 15 mm
EPS 100Z – 25 mm
betonový potěr – 50 mm
ŽB deska – 250 mm
Refaglass – 600 mm
960 mm 0,112
Stěna int. omítka – 5 mm
Kalksandtein Zapf Daigfuss 175 mm
EPS Greywall – 340 mm
vnější omítka 6 mm
526 mm 0,087
Zastřešení – ploché
(ploché části zastřešení)
SDK podhled – 12,5 mm
Orsil UNI – 60 mm
OSB Egger – 15 mm
Climatizer plus – 400 mm (v dutině I nosníků)
578 mm 0,085
Zastřešení – šikmé
(šikmé části zastřešení)
SDK podhled – 12,5 mm
Orsil UNI – 50 mm
OSB Egger – 15 mm
Climatizer plus – 400 mm (v dutině kleštin)
478 mm 0,085

Slavnostního předání certifikátu PHI se účastnili zástupci firem: Nilan, Internorm, Kalksandstein CZ a AB Interier concept

Certifikovaný pasivní dům a umístěná plaketa PHI

Výplně otvorů

Okna
Internorm EDITION
zasklení IBE-solar+ 48 mm
předsazená montáž
Celkové UW: 0,79 W/m2K

Zasklení
Internorm solar+
3sklo IBE-solar+ 48 mm
Celkové Ug: 0,6 W/m2K
0,61 g

Vchodové dveře
Variotec Thermosafe 100
zasklení 3sklo Ug 0,5
UD: 0,7 W/m2K

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…a-u-pribrame

Realizace

Konstrukční systém

 • Vápenopískové cihly Kalksandstein Zapf Daigfuss GmbH s poradenstvím firmy: Kalksandstein CZ s.r.o., Borovno 23, 335 61 Borovno

Stavební část

 • Stavby ELIÁŠ s.r.o., Svéradice 46, 341 01 Horažďovice

Vzduchotechnika, projekce a dodávka jednotky NILAN Compakt K

 • Setrite s.r.o., 17. listopadu 77, 330 02 Dýšina – Nová Huť

Výplně otvorů, okna Internorm, dodala firma:

 • AB interier concept s.r.o., Čelakovského 9, 301 00 Plzeň

Mezinárodní certifikace pasivního domu sama o sobě je náročná. Ještě náročnější je ale pasivní dům vymyslet a také velmi kvalitně postavit. To se investorovi a projektantovi v jedné osobě u tohoto domu v Bukové u Příbrami povedlo beze zbytku, proto se také podařilo certifikát získat. Je to v ČR teprve druhý takovýto certifikát, proto se tento dům určitě zapsal nesmazatelně do historie pasivních domů v ČR

Datum: 6.5.2015
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…a-u-pribrame

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí