BIM - informační model budovy a systém KS-QUADRO

Projektanti pracující s moderními softwarovými nástroji pro tvorbu BI, mohou nyní využít knihovnu produktů KS-QUADRO!

Co je to BIM?

BIM je anglická zkratka pro Building Information Model, tedy informační model budovy. Oproti klasickému 2D/3D projektu, který obsahuje zejména geometrické informace o stavbě, může BIM navíc zahrnovat i spoustu dalších údajů, které lze využít pro optimalizaci projektu ve fázi přípravy, realizace i užívání stavby.

Například model stěny tak, kromě přesného geometrického tvaru, nese informace o dalších materiálových vlastnostech- pevnostní třídě cihel, charakteristické pevnosti zdiva, objemové hmotnosti, souč. tepelné vodivosti, pracnosti zdění atd. Tyto informace můžou následně využít další členové týmu pro statický výpočet, výpočet energetické náročnosti budovy, tvorbu harmonogramu, logistiku na stavbě… možností je spousta.

Proč BIM používat?

BIM přináší lepší kontrolu nad celým projektem, jeden model slouží pro všechny členy projekčního týmu, jakákoli změna nebo úprava modelu se promítne do všech aspektů projektu, eliminují se tím chyby, šetří čas a náklady.

Vývoj ve stavebnictví i legislativa směřují k rozšiřování BIM, v budoucnosti se počítá s použitím BIM pro veřejné zakázky. Bližší informace naleznete v dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Knihovna prvků KS-QUADRO ke stažení zdarma!

Knihovny produktů KS-QUADRO pro nejčastěji používané projekční nástroje Revit, ArchiCAD, a Allplan lze stáhnout zdarma z webu https://bimobject.com/cs/ks-quadro

Návod pro použití knihoven v software Revit a ArchiCAD https://www.youtube.com/watch… (EN)

BIM - informační model budovy a systém KS-QUADRO
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí