Certifikát pasivního domu ve spolupráci s firmou Internorm pro naše klienty zdarma!

Pro naše klienty, kteří splní podmínky certifikace pasivního domu u PHI Darmstadt (Passivhausinstitut Darmstadt) se rozhodla naše firma zajistit tento certifikát v zahraničí zdarma.Na této akci spolupracujeme s předním světovým výrobcem oken s firmou Internorm

Vzhledem k tomu, že o pasivních domech se velmi často mluví, ale o to méně se skutečné pasivní domy staví, rozhodla se naše společnost s dalšími partnery, že ještě více podpoří skutečné pasivní domy. Za pasivní dům se v ČR dnes již považuje opravdu kde co a vůči totální devalvaci pojmu pasivní dům v České republice jsme se rozhodli bojovat. Naše zákazníky, kteří staví skutečný pasivní dům ještě více podpoříme a zařídíme pro ně certifikaci pasivního domu u Passivhausin­stitutu Darmstadt zcela zdarma. Samozřejmostí je nutné splnění všech podmínek pro získání certifikátu jak v průběhu projektování, tak v průběhu stavby domu. O tom, že to je opravdu náročné svědčí také fakt, že tohoto certifikátu dosáhl zatím pouze jediný dům v ČR (jako druhý v bývalé Východní Evropě), který naše společnost Kalksandstein CZ s.r.o. spolu s paní Ing. Štěpánkou Hamatovou projektovala a také u Passivhausin­stitutu v Darmstadtu certifikovala.

Více na http://www.kalksandstein.cz/…y/detail.php?… nebo na http://www.passivhausprojekte.de/projekte.php?…

Od té doby utekly již další 2 roky a nikdo další nebyl dosud schopen vlastnosti pasivního domu také pomocí certifikace prokázat. Hlavně je zde asi spíše ten problém, že tzv. „České pasivní domy“ těch požadovaných parametrů vůbec nedosahují. Dům navržený pro dotaci z programu Zelená úsporám do 20 kWh/m2rok dle TNI 730329 totiž nemá se skutečným pasivním domem nic společného. V zahraničí již začínají na Českou republiku nahlížet tak, že zde máme nějaké „jiné pasivní domy“. A je tomu skutečně tak. Že některé z těch domů jsou skutečně pasivní a kvalitní stavby prokáže v tuto chvíli pouze zahraniční certifikace.

Certifikát prokazuje a s vysokou autoritou konstatuje, že se jedná o mimořádně kvalitní dům a zcela jistě mimořádně zvyšuje cenu této nemovitosti na trhu. Je také pak pro klienta opravdu záruka, že pasivní dům je opravdu pasivní, tak jak jej Prof. Wolfgang Feist definoval a že se nejedná o nějaký „Český pasivní dům“ s úplně jinými parametry. Na téma co je a co není pasivní dům v ČR zcela jistě bude a měla by probíhat odborná diskuse a vhodné by bylo, aby zejména odborná veřejnost si tyto pojmy ujasnila. Stávající stav, kdy se setkáváme s domy opravdu otřesné kvality a jsou prohlašovány za pasivní je opravdu neudržitelná. Že to také dost našich klientů myslí s pasivním domem vážně je znát také z toho, že o tuto naší službu již poměrně dost klientů projevilo zájem a několik procesů certifikace již také probíhá. Přejeme těmto a i dalším budoucím klientům, kteří se rozhodnou této mimořádné nabídky využít hodně úspěchů při stavbě jejich domu. Pro další podrobnosti o této službě zdarma nás kontaktujte. V tuto chvíli počítáme dle zájmu s omezením této akce na roky 2011 a 2012.

Certifikát pasivního domu ve spolupráci s firmou Internorm. text 

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí