Certifikované pasivní domy PHI Darmstadt

Pasivní dům jiným pohledem - aneb jak Česká republika soupeřila s Čínou a Japonskem

Je tomu již 13 let, kdy naše firma certifikovala první pasivní dům u PHI Darmstadt (článek).

Jednalo se o první dům v ČR, který se mohl opravdu prokázat kvalitou pasivního domu, tak jak je německým institutem PHI definován. Pasivní domy v tehdejší době vznikaly v hojnější míře, nicméně jejich stavebníci, projektanti, či investoři nebyli schopni nebo ochotni tuto kvalitu prokázat.

Naše firma šla jinou cestou. Chtěli jsme ostatním stavebníkům ukázat, že to jde a že to jde dokonce i svépomocí. Česká republika tak získala díky tomu svůj první “Qualitätsgeprüftes Passivhaus” dříve než třeba taková velmoc jako je třeba Čína. Čína získala svůj první certifikát také v roce 2010 u budovy stavěné pro světovou výstavu Shanghai 2010, jedná se o administrativní budovu kompletně projektovanou německými odborníky. Pouze o několik měsíců “náš” dům předběhla další velmoc, jakou je Japonsko.

Možná také proto, že certifikace našeho domu byla opravdu velmi náročná, trvala přes 9 měsíců a ve skutečnosti tak Pasivní dům Jenišov stál dříve než ten Japonský…. To ale není důležité. Certifikací se dokládá celý proces výstavby i projektování včetně použitých materiálů a finálního dosaženého výsledku měření vzduchotěsnosti. Certifikací je zajištěna kvalita pasivního domu.

Co se odehrálo poté? V České republice se rozběhl program Zelená úsporám, kde jsou parametry pasivního domu definovány jinak než PHI Darmstadt. Kvalita je horší….takže máme “český pasivní dům”, takových domů je v ČR již hodně, nicméně kvality původní myšlenky Prof. W. Feista nedosahují. To je obzvlášť aktuální v současné době, kdy ceny energií a tím pádem i náklady na obývání budov drasticky rostou. A nyní se ty rozdíly v kvalitě ukazují o to více. Protože v tzv. “Českých pasivních domech” docházelo k tomu, že víceinvestice do toho domu se nemusela adekvátně ekonomicky navracet. To se u pasivního domu dle PHI Darmstadt stát nemůže.

Proto také bohužel v České republice dodnes za posledních 13 let byly certifikovány pouze 4 takové domy,(obrázek) samozřejmě na rozdíl od zmiňovaných a dalších zemí, kde je tomu jinak.

My ale můžeme být hrdí na to, že 3 z těchto 4 certifikovaných pasivních domů jsou naši zákazníci, první a druhý jsme také sami provedli certifikaci. Kvalitu pasivních domů bereme vážně.

Certifikované pasivní domy PHI Darmstadt
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí