Nárůst počtu stavebních povolení pro bytovou výstavbu v Německu

Od ledna do května 2021 bylo uděleno o 11,3% více stavebních povolení pro bytové účely než ve stejném období minulého roku.

Dle aktuálních údajů německého statistického úřadu byla v květnu roku 2021 v Německu povolena výstavba celkem 32 384 bytových jednotek. Očištěno od vlivu ročního období to činí o 8,7 % více než v dubnu 2021.

Jen od ledna do května 2021 bylo uděleno o 11,3 % více stavebních povolení pro bytové účely, než ve srovnatelném období předchozího roku. Tato čísla zahrnují jak novostavby, tak i rekonstrukce stávajících budov za účelem bydlení.

Z pohledu novostaveb bylo v květnu 2021 povoleno celkem 28 199 nových bytových jednotek, a tudíž o 10,2 % více než v předchozím měsíci. Přičemž počet stavebních povolení u bytových domů se navýšil o 11,4 %, kdežto počet povolení u rodinných domů se navýšil pouze o 0,4 %. Snížil se jen počet stavebních povolení u dvougeneračních rodinných domů jakožto i bytů, které vznikají rekonstrukcí v rámci již existujících budov.

V případě novostaveb obytných budov vydal německý stavební úřad od ledna do května o 10,7 % více povolení, než tomu bylo za stejné období loňského roku. Tento nárůst se týká de facto skoro všech druhů bytových staveb: rodinné domy + 14,5 %, dvougenerační rodinné domy + 43,6 %, bytové domy + 5,6 %, ubytovny – 6,1 %.

Zdroj: Statisches Bundesamt

Nárůst počtu stavebních povolení pro bytovou výstavbu v Německu
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí