Nové verze nástrojů Schallchutzrechner a VWall

Nové verze nástrojů pro akustické a statické výpočty spolu s odkazy ke stažení.

Nová verze nástroje KS-Schallschutzrechner (8.00)

V nové verzi kalkulátoru zvukové izolace KS došlo k přepracování modulu „Außenbautail“ (Vnější prvek). Na rozdíl od předchozích verzí lze každý díl definovat jako vnější či vnitřní, což umožňuje modelování výrazně více konkrétních situací než dříve. Dále došlo k zahrnutí změn z normy E DIN 4109–2/A1:2020–05, kde je nyní zohledněn přenos mezi vnějším prvkem a vnitřními prvky které s ním sousedí.

Kvůli výše uvedeným úpravám bylo nutné některé sekce restrukturalizovat. Program si můžete stáhnout níže, případně v naší sekci ke stažení:

Stáhnout Schallschutzrechner 8.00

Nová verze nástroje VWall (2.02)

Program VWall nabízí zjednodušenou statickou analýzu podle Eurokódu 6. Ověření se provádí dle DIN EN 1996–3/NA, oddíl 4.2. pro svisle a větrem zatížené stěny. Nástroj se pak dotazuje na okrajové podmínky a výsledky lze vytisknout.

Ve verzi 2.02 byly zapracovány změny DIN EN 1996–03/NA:2019–12. Aktuálně jsou zahrnuty rozšířené podmínky pro větší výšky stěn. Přejít na stažení:

Stáhnout VWall 2.02

Nové verze nástrojů Schallchutzrechner a VWall
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí