Právě jsme dodali!

Vápenopískové cihly Kalksandstein Zapf Daigfuss na pasivní bytový dům pro seniory Modřice

Autory tohoto projektu z vápenopískových cihel v Modřicích jsou Akad. arch.Aleš Brotánek a Ing. arch. Josef Smola. Jedná se o první pasivní stavbu tohoto druhu v ČR. Pasivní dům pro seniory obsahuje celkem 41 bezbariérových malometrážních bytů se službami. Celkové tepelné ztráty jsou 32 kW a jednotlivé stavby jsou 11 kWh/m2rok a 15 kWh/m2rok. Zastavěná plocha činí 1480 m2, užitná plocha je 2080 m2 a obestavěný prostor je pak 11460 m3. Díky kompaktnímu tvaru budov tak je možné i u takového množství bytů dosáhnout tepelné ztráty, jako cca 2 rodinné domy postavené v 70.-80. letech minulého století. Foto Ing. Jiří Vápeník.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí