Jak je to se zděním Kalksandstein za nízkých teplot?

Je možné zdít při teplotách pod 0°C? Nabízíte "zimní" receptury na malty pro zdění?

Provádění zdění z jakéhokoliv materiálu je možné pouze za teplot vyšších než +5°C. To platí pro všechny mokré procesy. V drtivé většině případů tyto mokré procesy potřebují pro svoje chemické reakce molekuly vody v kapalném stavu. Jak je známo voda mrzne při 0°C. Při teplotách pod +5 °C jsou veškeré chemické reakce tak zpomalené, že prakticky neprobíhají, daný stav se již blíží praktickému zastavení chemických reakcí.

To je důvod, proč při teplotách nižších než +5 °C zdít nelze! Za nižších teplot lze např. betonovat. Beton při hydrataci vyvíjí sám teplo, kterým se zahřívá „zevnitř“, proto to je možné. Při zdění je nutné uvažovat, že spára má pouze 2 mm a záměsové vody je minimum. Např. pro zdění kamionu bloků KS-QUADRO je potřeba ca 7 pytlů zdícího tenkovrstvého lepidla a na to se spotřebuje ca 50 l záměsové vody! Takže ani ohřívání vody nemůže přinést kýžený efekt, když na jedné straně mám 24 tun zmrzlého, nebo prochlazeného materiálu a na druhé straně 50l byť ohřáté vody.

Některé firmy na trhu inzerují „zimní“ receptury apod. To je pouze marketingový trik. Popírá se tím, že voda mrzne při 0 °C! Molekuly vody v chemických procesech jsou skutečně bezpodmínečně nutné v tekutém stavu! Tento stav nelze vylepšit žádnou chemií (u chladiče v autě je jedno, že obíhá fridex místo vody, pro tvrdnutí cementu, vápna a dalších pojiv je nutná voda H2O). To je také důvod, proč firma Zapf Daigfuss žádné zimní receptury nedodává a ni nikomu neříká, že je možné zdít v teplotách pod +5°C. To je neseriozní a na německém trhu se takovéto informace vůbec neobjevují.

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Voda mrzne při 0°C a fyzikální zákony nelze obejít nějakou „chemií“.
V České republice zatím různé fámy o zázračných „zimních“ recepturách ještě kolují. Jediné správné opatření je při zdění za nízkých teplot zdivo ochránit před nízkými teplotami a zdivo ohřívat např. ve stanových konstrukcích. Dalším možným opatřením je skladování vápenopískových bloků Kalksandstein ve vytopeném skladu. Dá se tak využít vysoké tepelné kapacity bloků k tomu, že než dojde k vychladnutí na stavbě, je tenkovrstvá malta již vytvrdlá na potřebnou pevnost.


Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí