Jak mám postupovat při návrhu šířky stěny?

Šířka stěny se volí podle statických a akustických požadavků

Při volbě tloušťky stěny je důležité nejprve správně stanovit požadavky na jednotlivé stěny a podle toho potom zvolit vhodný produkt. U nosných stěn je v první řadě nutné respektovat zatížení stěny, podle kterého se navrhne minimální přípustná tloušťka a pevnostní třída. Na některé nosné stěny můžou být dále kladeny požadavky na neprůzvučnost (mezibytová stěna v bytovém domu, obvodová stěna…), podle požadavků se pak vybere vhodná kombinace tloušťky stěny a třídy objemové hmotnosti. Návrh tloušťky nenosných vnitřních stěn je ovlivněn požadovanou neprůzvučností.

Pro návrh správné tloušťky z hlediska akustiky lze použít buď tabulky nebo podrobný výpočet v programu Schallschutzrechner

Obecně bývá výhodnější použít menší tl. konstrukce a vyšší objemovou hmotnost. Detailní informace ohledně akustiky k jednotlivým tloušťkám stěn a objemovým hmotnostem naleznete v sekci ke stažení.

Nejčastěji používané tloušťky konstrukcí:
  • nenosné příčky – 115mm
  • nosné stěny obvodové nebo vnitřní bez zvláštních požadavků na akustiku – 175, 240mm
  • mezibytové stěny – 240mm

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Základní tloušťky vápenopískového zdiva jsou 115, 175, 240 mm. Ty odpovídají oktametrickému rastru Jiné tloušťky nikoliv. V jiných tloušťkách může být k dispozici omezený sortiment, zboží pouze na objednávku apod.

Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí