Jak přesné jsou vápenopískové cihly?

Rozměrové tolerance dle ČSN EN 771-2+A1

Vápenopískové bloky jsou jedním z nejpřesnějších zdicích prvků na trhu. Maximální přípustné rozměrové tolerance výrobků jsou stanoveny technickou normou ČSN EN 771–2+A1 Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky:

popis obrazku

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí