Jak přesné jsou vápenopískové cihly?

Rozměrové tolerance dle ČSN EN 771-2+A1

Vápenopískové bloky jsou jedním z nejpřesnějších zdicích prvků na trhu. Maximální přípustné rozměrové tolerance výrobků jsou stanoveny technickou normou ČSN EN 771–2+A1 Specifikace zdicích prvků – Část 2: Vápenopískové zdicí prvky.

popis obrazku

Výrobce, který vyrábí materiál pro strojní zdění KS-QUADRO však musí dosahovat mnohem vyšší přesnosti a to v řádu max. ±1 mm. Důvod je naprosto jedoduchý: Bloky vářžící přes 100 kg nelze na zdící spáře nějak „dolaďovat“ , posouvat apod. Takový blok se musí jednou usadit a musí přesně pasovat. Ne každý výrobce vápenopískového zdiva je tak technologicky vyspělý, že by mohl materiál pro strojní zdění vyrábět. Toho je schopna asi každá 10. Fabrika. Proto od výrobce KS-QUADRO můžete očekávat vyšší přesnosti a kvalitu materiálu než od výrobce, který takovouto technologií nedisponuje. Normové požadavky v celé Evropě harmonizované technické normy musí splnit všichni.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí