Jak probíhá objednávka?

Popis vyřízení a náležitostí objednávky

  • objednávka musí být vyplněná na našem českoněmeckém objednacím formuláři Word, 147 kB, a potvrzená podpisem, popř. razítkem společnosti nebo digitálním podpisem. Jiné objednávky, nebo ne řádně vyplněné, potvrzené firma Zapf Daigfuss neakceptuje!
  • objednávku je poté možno zaslat e-mailem
  • pokud není dohodnuto jinak, je podle objednávky a cenové nabídky zpracována zálohová faktura (obvykle do dvou pracovních dnů
  • zálohová faktura je zákazníkovi doručena e-mailem
  • po uhrazení zálohy na účet Zapf Daigfuss zákazníka kontaktuje spedice pro dojednání podrobností závozu materiálu na stavbu. Materiál může být k zákazníkovi dopraven obvykle do pěti pracovních dnů od připsání platby na účet Zapf Daigfuss

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí