Jak probíhá objednávka?

Popis vyřízení a náležitostí objednávky

Před objednávkou jsme k dispozici ohledně konzultací projektu a poskytnutí orientačního výpisu materiálů a cenové nabídky.

  • objednávka musí být vyplněná na našem českoněmeckém objednacím formuláři (Word, 518 kB), a potvrzená podpisem, popř. razítkem společnosti nebo digitálním podpisem. Jiné objednávky, nebo neúplně, nesprávně vyplněné,nebo nepotvrzené firma Zapf Daigfuss neakceptuje!
  • objednávku je poté možno zaslat e-mailem na adresy uvedené v objednacím formuláři
  • pokud není dohodnuto jinak, je podle objednávky a cenové nabídky zpracována zálohová faktura (obvykle do dvou pracovních dnů
  • potvrzení objednávky a zálohová faktura je zákazníkovi doručena e-mailem přímo z centrály Zapf Daigfuss z Německa
  • po uhrazení zálohy na účet Zapf Daigfuss zákazníka kontaktuje spedice pro dojednání podrobností závozu materiálu na stavbu. Materiál může být k zákazníkovi dopraven obvykle 7–10 pracovních dnů od připsání platby na účet Zapf Daigfuss.

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Materiál objednáváte přímo v Německu, bez jakýchkoliv prostředníků. V rámci mezinárodního obchodu je nutné splnit nějaká pravidla, věnujte náležitou pozornost vyplnění objednávky. Následné změny závazné objednávky mohou být zpoplatněny!

Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí