Jak probíhá skládání materiálu?

Pravidla a povinnosti

  • za vykládku zboží je zodpovědný zákazník, palety je možné vykládat do boku (nakladačem s vidlemi) popř. horem (autojeřábem). Maximální hmotnost jedné palety je cca 1400kg (závisí na formátu zdicích bloků)
  • při skládání materiálu je zákazník povinen zkontrolovat, jestli není zboží poškozeno, jestli typ a množství odpovídá údajům uvedeným v dodacím listu a v objednávce. Jakékoli nesrovnalosti se okamžitě zaznamenají do dodacího listu.

Viz všeobecné obchodní a dodací podmínky Zapf Daigfuss

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí