Jak se u systému KS řeší stropní konstrukce?

Kdy je nutné řešit ztužující věnec?

Pro stavby se štíhlými stěnami z KS jsou vhodné zejména těžké a tuhé stropní desky- tedy stropní konstrukce železobetonové monolitické popř. prefamonolitické (filigrány). Používají se také stropy skládané z nosníků a vložek s nadbetonováním. U těchto typů stropních konstrukcí lze zpravidla věncovou výztuž umístit do úrovně stropní desky. Méně vhodné jsou konstrukce z betonových dutinových panelů (prostých i předpjatých) – vzhledem k potřebnému uložení panelu na štíhlé stěně zbývá jen velmi malý prostor pro věnec, který je pak nutné vytvořit pod stropní konstrukcí. U bungalovů nebo u nejvyššího podlaží vícepodlažních staveb bez těžké stropní desky je nezbytné zdivo ukončit dostatečně dimenzovaným ztužujícím železobetonovým věncem, ke kterému je poté kotvena nosná konstrukce střechy

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí