Jak vylepšit akustické vlastnosti stěny?

Na co si dát pozor při realizaci?

Vzduchová neprůzvučnost je závislá zejména na plošné hmotnosti konstrukce, pro zlepšení akustických vlastností při zachování stejné tloušťky stěny lze použít výrobek s vyšší třídou objemové hmotnosti (vyrábí se 1,4 – 2,2t/m3). Další možností je zvětšení tloušťky stěny nebo vytvoření dvojité konstrukce s vloženou izolací z minerálních vláken.

Během realizace je důležité pečlivé provedení styku dělící stěny s navazujícími bočními stěnami, stropem a podlahou. Zejména u nenosných dělících stěn je nutné mezeru mezi stropem a příčkou vyplnit izolací z minerálních vláken (lepší než PUR pěna), Tupé styky stěn by měly být vždy plně promaltované. Akustické stěny pokud možno neoslabovat drážkami pro instalace, elektrické zásuvky, vypínače apod by neměly být z protilehlých místností prováděny ve stejném místě.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí