Jakou výšku zdiva mohu provádět v jednom dni?

Do jaké výšky mohu zdít v jeden den, než bude možné pokračovat ve zdění?

Toto nelze všeobecně stanovit. Norma Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění uvádí v čl. 3.6.6 toto: Výška zděných stěn během jednoho dne má být omezena tak, aby nedošlo ke ztrátě stability a k vyčerpání pevnosti čerstvé malty. Při určování mezní výšky pracovního záběru se má brát v úvahu tl. stěny, druh malty, tvar a objemová hmotnost zdicích prvků a intenzita zatížení větrem. Tyto hodnoty má k dispozici projektant, a jsou individuální pro každou stavbu. Projektant je tedy zodpovědný za stanovení předepsání postupu prací na dané stavbě ve své prováděcí dokumentaci. Všeobecně lze říci, že je možné v jednom záběru vyzdít výšku ca 1 podlaží. Samozřejmě, že např. u dlouhých stěn, nebo štíhlých pilířů právě toto předepíše projektant.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí