Jaký je rozdíl mezi bloky ISO-Kimmstein a KS-Kimmstein?

Kam který typ použít?

Bloky ISO-Kimmstein mají díky odlišné receptuře nižší tepelnou vodivost než běžné vápenopískové bloky, přičemž zůstává zachována vysoká pevnost v tlaku. Tyto bloky se tedy používají všude tam, kde chceme zmenšit vliv tepelného mostu např:

  • první řada na základové konstrukci
  • u staveb s nevytápěným suterénem buď v poslední řadě pod stropem suterénu nebo v první řadě nad suterénem (v závislosti na umístění tepelné izolace stropu)
  • atika u stavby s plochou střechou

bloky ISO-Kimmstein se vyrábí pouze 113mm vysoké

Bloky KS-Kimmstein mají běžné složení, používají se např. pro:

  • výškové vyrovnání zdiva na požadovanou úroveň
  • založení první řady zdiva na základové nebo stropní desce (vhodné zejména pro strojní zdění KS QUADRO)
  • dozdívky nad překlady a u parapetů
  • délkové vyrovnání zdiva (u systému KS QUADRO)

Bloky KS-Kimmstein se vyrábý 50, 70, 100 a 123mm vysoké

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí