Je vápenopískové zdivo požárně odolné?

Vápenopískové výrobky Kalksandstein jsou nehořlavé.

Vápenopískový výrobky jsou klasifikovány do Třídy reakce na oheň A1. Výrobky z této třídy nepřispívají k požáru, včetně plně rozvinutého. Proto jsou považovány za vyhovující všem požadavkům pro ostatní (nižší) třídy.

Požární odolnost nenosných dělících stěn lze stanovit podle tabulky z ČSN EN 1996–1–2, Příloha B (viz přiloženou tabulku). Z uvedené tabulky vyplývá, že pro splnění požadavku EI120 je dostatečná stěna ze zdiva Kalksandstein v tl. 115mm

Požární odolnost nosných konstrukcí se stanovuje buď výpočtem podle ČSN EN 1996–1–2 nebo pomocí tabulek z Přílohy B (zde neuvádíme)

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí