Jsou ploché překlady KS nosné?

Ano jsou

Jedná se o tzv. spřažený překlad, u kterého s překladem spolupůsobí i nadezdívka nad překladem. Překlady je během montáže nutné podepřít, v oblasti nad překladem maltovat i styčné spáry mezi cihlami. Podpěru lze odstranit až po dosažení normové pevnosti malty. Statické tabulky k dispozici v sekci „ke stažení“ http://kalksandstein.cz/index.php?…

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí