Jsou vápenopískové výrobky mrazuvzdorné?

Mrazuvzdornost je deklarována pouze u lícových cihel pro venkovní použití

Pro venkovní použití jsou určeny pouze lícové cihly (v katalogu označeny Vb). Třída mrazuvzdornosti dle ČSN EN 771–2 je F2

Ostatní výrobky jsou určeny pro zdivo, které nemá být vystaveno zmrazovacím cyklům (mrazuvzdornost u nich není posuzována a garantována výrobcem)

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Mrazuvzdornost materiálu je dána zejména mikrostrukturou materiálu. KS může být používán na vnější zahradní zdi, elektroskříně , ploty apod. Nejstarší vápenopískové stavby jsou na povětrnosti více než 100 let bez úhony. Vděčí za to mikrostruktuře dané obrovskou pevností CSH fází, které nerozruší tlak krystalizujícího ledu z vody proniklé do materiálu. To u jiných materiálů, např. porobetonu, či neošetřeného páleného střepu z hlíny není v takovéto míře možné.

Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí