Kdy a jak provazovat spoje stěn?

Klasicky nebo na tupo?

  • způsob spojení stěn by měl být vždy popsán v prováděcím projektu
  • doporučené je ve většině případů provazovat stěny „na tupo“ s vloženými nerezovými kotvami do ložné spáry a plně promaltovanou styčnou spárou
popis obrazku
  • klasické provázání stěn je nutné u suterénních stěn (zatížených zemním tlakem)

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí