Prasklina v plochém překladu

Lze do stavby zabudovat překlad s vlasovou trhlinou?

„Trhliny jsou ve stavebnictví fenoménem, který je vnímán velmi rozporně. Typický je případ betonu a železobetonu. Z jeho principu vyplývá, že bez trhlin nemůže dojít k aktivaci výztuže, takže vznik trhlin je zcela zákonitý. Otázkou je tedy spíše přípustná šířka trhlin, resp. jejich počet. V laické veřejnosti jsou naopak trhliny vnímány jako fatální defekt, který ohrožuje bezpečnost konstrukce i její vzhled, a to prakticky za jakékoliv situace.“

zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/…zelezobetonu

Vlasová trhlina v oblasti betonu u plochého překladu nemusí být nutně problémem. Spřažený překlad totiž staticky funguje stejně jako železobetonový nosník namáhaný tahem za ohybu- výztuž v překladu přenáší tahové namáhání, beton (popř. nadezdívka nad překladem) přenáší tlak. Ve většině případů se tak celý plochý překlad nachází v tažené oblasti, u které se nepředpokládá s tahovým působením betonu, tah přenáší pouze ocelová výztuž. U překladu s nízkou nebo žádnou nadezdívkou by se pak horní strana překladu (s prasklinou) nacházela v tlačené zóně- zde by se při zatížení obě části překladu o sebe opřely a došlo by tak k přenosu tlakového namáhání (to je mimo jiné také důvod, proč musí být v oblasti nadezdívky nad překladem vždy promaltované styčné svislé spáry mezi cihlami)

vlasová trhlina

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí