Vytvoříte mi cenovou nabídku a rozpis materiálu?

Ano, ale u rozpisu materiálu je nutná kontrola a spoluúčast.

Cenovou nabídku vám rádi zpracujeme. V případě zájmu nám prosím zašlete projekt a poptávkový formulář .

Návrh rozpisu materiálu pro stavbu zpracováváme dle našich nejlepších a aktuálních technických znalostí, avšak nenahrazuje výkaz výměr, rozpočet ani přípravu výroby. Výpočet přesného objemu zdiva není navíc tak exaktní matematická úloha, jak by se mohlo zdát. Stejný dům může v případě 10 výpočtů od různých lidí znamenat i 10 různých výsledků a realita (provádění) se může v případě různých realizačních firem lišit. Jaký bude například odpad? Jak budou vyzděny šikmé plochy ve štítech, jak se použijí odřezky? Jak bude dům řešen ve slepých místech kudy nevede žádný řez?

Z tohoto důvodu je nutné, aby se naším rozpisem dále zabýval někdo, kdo zná dům lépe než my. Může to být projektant, může to být realizační firma, či investor. K této kontrole investory před objednávkou často sami vyzýváme. Máme zájem na spokojenosti zákazníka, ale nejsme zodpovědní za realizaci stavby, ani za její projektovou přípravu. Pokud je projekt nekvalitní, často nelze správné množství materiálu stanovit vůbec. V takovém případě se ale investor musí obrátit na autora projektu, či stavební firmu, zda je schopná vůbec dle dodané projektové dokumentace dílo realizovat.

Proč se stavebníci ptají na tuto otázku? Zapamatuj si!
Stanovení konečného množství materiálu je plnou odpovědností objednávajícího. Často se na nás obracejí svépomocní stavebníci, kteří jsou ve stavebním oboru laici. Ze zákona je nutné mít na stavbě stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobu v oboru, který právě je povinen a jedině oprávněn podobné záležitosti pro individuálního investora řešit. Totéž platí pro přejímku zboží na stavbě, vč. zápisu do stavebního deníku apod.

Zpět na seznam nejčastějších o­tázek

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí