Zašlete nám Prohlášení o shodě?

Potřebuji prohlášení o shodě, certifikáty apod...

V souladu s evropskou legislativou se Prohlášení o shodě u stavebních výrobků označených CE se vztahovalo do 30. 6. 2013. Podle nařízení EP a Rady č. 305/2011 se místo ES prohlášení o shodě od 1. 7. 2013 vydává prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) se vztahuje k nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) (viz podrobně čl. 4) a vypracovává jej výrobce v případě, že se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná evropská norma. Harmonizovaná evropská norma pro vápenopískové cihly je ČSN EN 771–2.

Prohlášení o vlastnostech ke stažení na adrese: http://www.dopcap.eu/de

Potřebujete k tomu číslo prohlášení o vlastnostech u jednotlivých výrobků. Toto číslo je uvedeno u každého výrobku v každé naší nabídce. Dále je uvedeno na každé paletě. Mimoto je na každé paletě QR kod ke snadnému a rychlému načtení těchto dokumentů přímo z internetu.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí