Výroba vápenopískových cihel Zapf Daigfuss

Schéma výroby stavebních prvků

Schéma výroby stavebních prvků


1.Suroviny

Suroviny pro výrobu: vápno, písek a voda

Suroviny pro výrobu vápenopískových cihel jsou: nehašené vápno, křemičitý písek a voda. Jednotlivé vstupy se skladují v silech výrobního závodu.

Písky jsou váhově nadávkovány tak, aby bylo dosaženo potřebné křivky zrnitosti a v poměru 12:1 je písek intenzivně míchán s nehašeným vápnem a s vodou v míchačce.

Suroviny pro výrobu: vápno, písek a voda

2.Reaktory

Tato směs je pak dopravována korečkovým dopravníkem do reaktorových zásobníků. V těchto silech dochází k chemickému procesu změny nehašeného vápna na vápenný hydrát. Poté dochází ještě k jednomu domíchání směsi, tak aby byla připravena k lisování jednotlivých bloků.

3.Lisovací linka

Zde na plně automatizované výrobní lisovací lince vznikají jednotlivé druhy vápenopískových blo­ků.

4.Vytvrzení v autoklávu

Autokláv

Svojí pevnost získají vápenopískové výrobky v parní peci-autoklávu při vysokém tlaku vodní páry a při teplotě cca 200 °C. Toto vytvrzení trvá 4 – 8 hodin, podle velikosti jednotlivých bloků. Při tomto procesu dochází k uvolňování oxidu křemičitého z povrchu zrn písku. Tento uvolněný oxid křemičitý reaguje s pojivem – vápenným hydrátem za vzniku velmi pevné CSH- fáze, což je právě příčinou vysokých pevností vápenopískových výrobků. Výhodou tohoto procesu je také to, že při tom nevznikají žádné odpadní chemické produkty.

Obrázek z elektronového mikroskopu, na kterém je vidět pevné krystalické spojení zrna písku s okolním materiálem

5.Sklad

Po vytvrzení a vychlazení jsou jednotlivé bloky již použitelné pro stavbu. Není nutné, tak jako je tomu např. u jiných výrobků další skladování k vyschnutí, apod. Po vychlazení jsou bloky rovnou zabaleny do folií a na palety a jsou expedovány k zákazníkovi.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí