Požární vlastnosti

Vysoká protipožární odolnost

Rozsáhlé zkoušky a vyšetření prokázaly, že vápenopísková cihla má dobré protipožární vlastnosti. Zdivo z vápenopískových cihel vykazuje vysokou protipožární odolnost, což dokládají velmi jasně i případy skutečných požárů.

Vápenopískový materiál je nehořlavý. Příznivé chování při hoření vyplývá ze složení a z výrobního postupu. V případě požáru je třeba značné množství energie na uvolnění krystalické vody z materiálové matrice. K zásahu do struktury vápenopískové cihly dojde teprve když teplota součásti dosáhne přes 600°C.alternet. Požárni bezpečnost alternet. Požárni bezpečnost alternet. Požárni bezpečnost

Obrázek vpravo: Praktická ukázka odolnosti vápenopískového zdiva ve firmě Zapf Daigfuss. Teplota na dálkovém teploměru ukazuje 701 °C!

Vlastnosti protipožárních odolností vápenopískového zdiva jsou dány evropskou normou Eurokod 6, kde je také možné najít všechny tabulky požárních odolností vápenopískového zdiva apod.
 Zdivo z vápenopískových zdicích prvků – dělicí nenosné stěny

Materiál. vlastnosti:

Objemová hmotnost

ρ [kg/m³]

Nejmenší tloušťka stěny (mm) tF pro zařazení klasifikaci EI po dobu (v min) tfi,d
30 45 60 90 120 180 240
Skupina 1S , 1, 2 a 3  

Malta: obyčejná, 600 ≤ ρ ≤ 2 400

  70 70/90 70/90 100 100/140 140/170 140/200
(50) (70) (70) 90 (90/140) (140) (170)

Malta: pro tenké spáry, 600 ≤ ρ ≤ 2 400

  70 70/90 70/90 100 100/140 140/170 140/200
(50) (70) (70) (100) (100/140) (140) (170)

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí