Cenová nabídka

Vypracujeme cenovou nabídku ke konkrétnímu projektu.

Žádost o cenovou nabídku

Pro konkrétní projekt Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku. Pro tyto účely nám prosím zašlete vyplněný formulář níže.

Dále potřebovat například tyto údaje:

  • rozpočet, výkaz výměr či dobře okótované podklady ve formátu pdf (zejména půdorysy, řezy, pohledy, popř. upřesňující detaily)
  • doupřesnění a výběr sortimentu (objemová hmotnost, pevnost).
  • v případě aktualizace cenové nabídky nám prosím nezapomeňte včas zaslat nové podklady s komentáři k jednotlivým změ­nám

Vyplněný formulář a podklady k objektu nám prosím zašlete na adresu svoboda@kalksandstein.cz. Nabídky jsou obvykle poskytovány s měsíční platností. Z tohoto důvodu vám v případě časové tísně nemusíme vyhovět, pokud se bude jednat o projekt ve fázi studie (z našich zkušeností dochází k četným změnám). Pokud k samotné realizaci dojde až za několik měsíců, nabídku poskytneme s dostatečným časovým předstihem před samotnou realizací, tak aby si investor mohl vše rozmyslet a aby materiál stihl navézt v požadovaný termín. V jakékoliv fázi jsme připraveni poskytnout poradenství s optimalizací pro zdivo Zapf Daigfuss, případně se můžete zaregistrovat a stáhnout si další podklady.

Prosím, berte na vědomí, že výpočet není dokonalým odrazem reality. Na stavbě je řada míst, jejichž provádění nelze na základě zaslaného projektu odhadnout (např. řezání bloků ve štítech, orientace tupých spojů…). Nabídka nenahrazuje projekt, rozpočet, výkaz výměr ani přípravu výroby. Opakované požadavky na změny výpočtu mohou být zpoplatněny dle aktuální hodinové sazby.

Za objednané množství plně odpovídá objednatel. Před samotnou objednávkou důrazně doporučujeme provést kontrolu.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí