Bloky pro strojní zdění

Popis vápenopískových bloků pro strojní zdění - KS QUADRO

KS-QUADRO je zdicí systém, který se skládá z velkoformátových vápenopískových bloků. Jednotlivé bloky jsou navrženy na prostorové uspořádání v oktametrickém rastru po 125 mm po délce a výšce. Plná velikost bloku je 498 × 498 mm, dále jsou k dispozici tříčtvrteční formáty 373 × 498 mm, vodorovné a svislé poloviční formáty 248 × 498 mm a systémové čtvrtky (ruční formáty) 248 × 248 mm. Výhody systému KS-QUADRO E

 • Rychlost výstavby – S pomocí mini-jeřábu lze zdít se směrnou pracností 0,25 h/m2, tedy rychlostí 4 m2/h. U zdiva bez otvorů lze dosáhnout rychlosti i výrazně vyšší, což je mnohonásobně více, než u ručního zdění.
 • Vysoká únosnost – Běžné tloušťky nosných konstrukcí jsou 175 mm pro rodinný dům a 240 mm pro bytový dům. Příčky lze realizovat v tl. 115 mm s vysokým akustickým komfortem.
 • Zisk na podlahové ploše – Úspora 80 mm na tloušťce obvodové konstrukce znamená při ceně bytu 75 000 /m2 zisk 6000 Kč na běžný metr stěny a tedy i návratnost 2000 Kč/m2 zdiva.
 • Přesnost zdění – Tolerance rozměrů u jednotlivých bloků je ± 1 mm. Povrch stěny je vysoce homogenní, lze aplikovat jen tenkovrstvé omítky o tl. 5 mm bez síťoviny. Tedy 2× – 3× tenčí než u jiných systémů. To přináší další úspory za materiál a práci.
 • Neprůzvučnost – Zdivo z vápenopískových bloků má díky vysoké objemové hmotnosti i výborné akustické vlastnosti.
 • Tepelná izolace – Vápenopískové tvárnice fungují v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem. Díky vysoké adhezi materiálu a homogenitě zdiva odpadá u nižších objektů nutnost kotvit izolant jejichž cena roste s tl. tepelné izolace.
 • Elektro kanály – Uvnitř zdiva se v rastru 125 mm nachází elektro kanály pro svislé vedení instalací. Vodorovně lze vést elektroinstalace volitelně skrze tvarovku KS-QUADRO ETRONIC.
 • Vnitřní prostředí – Vysoká tepelná setrvačnost a akumulace. Vápenopísek zajišťuje díky otevřeným pórům dobré vlhkostní mikroklima.
 • Ekologie – Vytvrzování probíhá v autoklávu na 200 stupňů celsia. Výroba má nízkou spotřebu energie. Materiál je tvořen z 89 % pískem, ze 7 % vápnem a 4 % tvoří voda, bez dalších chemických přísad.
Strojní zdění KS-QUADRO E, pomocí mini-jeřábu

Strojní zdění je bohužel v našich končinách stále poměrně neznámé. V Německu či Švýcarsku se jedná o 25–30 let starou technologii. Systém KS-QUADRO E je nutné zdít strojně, protože bloky o rozměrech 498 × 498 mm váží s ohledem na tloušťku a objemovou hmotnost 80 – 125 kg. Mini-jeřábem lze zdít 2 bloky najednou, tj. jednou operací lze vyzdít 0,5 m2 zdiva. A to pomocí dvou pracovníků, pro které zdění nepředstavuje žádnou zásadnější námahu. Tím mimo jiné dochází k udržení směrné pracnosti dlouhodobě, tedy i po další dny.

Strojní zdění v praxi, ukázky a videa

Příprava systému KS-QUADRO, kladečské výkresy QUADROPLAN

Na zdicí systém KS-QUADRO E je nutné se připravit od prvních fází projektu. Ideální je navrhnout celý dům v oktametrickém rastru (po 125 mm) aby nedocházelo k nadměrnému řezání bloků a tedy i snížení směrné pracnosti. Často se jedná o úpravu rozměrů na úrovni několika desítek milimetrů, zejména pokud jde o polohy otvorů a drobné pilíře. Klíčové je rovněž výškové uspořádání. Systém KS-QUADRO je ekonomický výhodnější pro stavby většího rozsahu. Tedy pro bytové domy, průmyslové a administrativní objekty či řadové domy. Pro rodinné domy je nutné rentabilitu dobře zvážit. V případě betonáže stropní desky (časová prodleva) a zvedání mini-jeřábu do dalšího patra se taková realizace nemusí vyplatit vůbec. To, které otázky zvažovat shrnuje článek: Kdy zvolit strojní zdění z KS-QUADRO a kdy ruční formáty?

Níže pak lze nalézt nejčastěji používané formáty pro bytovou výstavbu.

Projektantům poskytujeme v rámci přípravy projektu technický servis i objemovou kalkulaci. V případě rozsáhlejších projektů zařídíme i kladečský výkres pro každou jednotlivou stěnu v objektu.

Popis produktů:
 1. Systém a filozofie vápenopískových produktů Zapf Daigfuss
 2. Označování vápenopískových výrobků
 3. Vápenopískové příčky
 4. Bloky pro ruční zdění
 5. Bloky pro strojní zdění KS QUADRO
 6. Zakládací a vyrovnávací bloky
 7. Ploché překlady KS QUADRO Sturz
 8. Příslušenství – kotvy, sáně, pomocné úchyty

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí