Ekologicky šetrné řešení

Přírodní suroviny

Ekologické aspekty

Ani taková stavba však nemusí být nutně ekologicky šetrná. Do ekologické bilance je třeba zahrnout kromě samotného provozu i ostatní fáze životního cyklu stavby, tedy těžbu surovin a jejich dopravu, výrobu stavebních materiálů, recyklaci. Vápenopískové výrobky jsou materiálem s velmi malým dopadem na životní prostředí.

Pro výrobu jsou použity pouze přírodní suroviny- vápno, písek a voda. Kromě vápna se pro výrobu vápenopískových výrobků nic nemele ani nepálí, vytvrzování probíhá v páře při teplotě pouze 200°C. Proto je výroba tak ekologická a nenáročná na energii.

Hodnocená veličina v jednotkách na tunu KS
primární energie neobnovitelná [MJ] 1058
primární energie obnovitelná [MJ] 47,6
potenciál degradace neživých složek (ADP) [kg Sb-ekvivalent] 0,47
potenciál globálního oteplování (GWP 100) [kg CO2-ekvivalent] 133,5
potenciál ničení ozonu (ODP) [kg R11-ekvivalent] 2,28E-06
potenciál okyselování prostředí (AP) [kg SO2-ekvivalent] 0,120
potenciál eutrofizace prostředí (EP) [kg PO4-ekvivalent] 0,017
potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP) [kg C2H2-ekvivalent] 0,012


Spotřeba primární energie

Pro výrobu 1 tuny vápenopískových cihel se spotřebuje pouze 1105 MJ primární energie. Z celkové spotřeby činí 51% samotná výroba, 42% připadá na suroviny (zejména vápno), 5% na balení a pouze 2% na dopravu.

Emise CO2

Výroba vápenopískových cihel nezatěžuje životní prostředí ani nadměrnou produkcí skleníkových plynů. Při výrobě 1 tuny cihel vznikne pouze množství skleníkových plynů odpovídající 133,5 kg CO2.

Environmentální prohlášení výrobku

Kompletní environmentální hodnocení produkce vápenopískových výrobků podle ISO 14025 naleznete v sekci Ke stažení nebo na webových stránkách www.bau-umwelt.com č. prohlášení EPD-BKS-20160002-IAE1-DE

alternet. Práce při mrazu a horku

Schéma složení vápenopískové cihly: 4% vody, 7% vápna, 89% písku (zdroj: plakát Zapf Daigfuss: Kalksandstein)

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí