O pasivních a nízkoenergetických domech

Základní informace

Firma Kalksandstein CZ podporuje pasivní domy..


Co jsou to pasivní domy?

Představme si dům, ve kterém se netopí. Ve stávajícím domě bychom asi pravděpodobně zimu přežívali jen velmi těžko. Ale v takovém pasivním domě se opravdu netopí, a dokonce, topení zde chybí vůbec. A přesto je zde zaručená pohoda okolo 20°C a to i v zimě v těch největších mrazech.

Zdá se vám to nemožné? Ale není to nemožné, dokonce je toho možné dosáhnout velmi lehce. Každý člověk totiž vyzařuje do okolí svojí energii, spotřebovává teplou vodu, vaří, pere, žehlí, má doma lednici. Od těchto spotřebičů vzniká teplo, kterého je dostatek na to, aby bylo možné udržet teplo v domě. Dalším významným zdrojem tepla je sluníčko, které hřeje i přes zavřené okno.

Cílem pasivního domu tedy je, aby zde nebylo žádné aktivní topení, ale pouze dohřívání vzduchu vzduchotechnikou a rekuperační jednotkou. Pasivní dům je potřeba navrhnout tak, aby zbytečně uvnitř vzniklé teplo nikam neutíkalo, a aby dům naopak získával z energie slunce dostatek dalšího tepla. Zároveň ale v létě musí být dostatečně ochlazován, abychom uvnitř vydrželi.

A to jsou právě pasivní domy. Požadavků na dodržení standardů pasivního domu je skutečně jen několik. Dnes jsou tyto požadavky dostatečně známé a jasné, takže při jejich dodržení může každý projektant takový dům navrhnout a každý stavebník si může takový dům postavit a to za celkem přiměřené náklady, jak jsme psali již výše max. 10% více než stávající novostavba.

Pasivní domy nejsou při dodržení požadavků na pasivní domy nikterak architektonicky omezené, a naopak ale kladou na architekta a projektanta vyšší nároky než stavba obyčejná.

Pasivní domy jsou zatím nejmodernějším standardem nejvyššího komfortu bydlení a stavění.

Certifikace pasivních domů

Pasivní domy – kritéria a principy

alternat. text

Srovnání spotřeby energie na metr čtvereční obytné plochy


Pasivní domy – nejdůležitější kritéria:
text Spotřeba energie menší nebo rovno 15 kWh/(m2a)
text Maximální topný výkon menší nebo rovno 10 W/m2
text Stěny, střecha, podlaha součinitel prostupu tepla U < 0,15 W/(m2K), bez tepelných mostů
text Okna Uw menší nebo rovno 0,8 W/(m2K), g větší nebo rovno 50…60%
text Vzduchotěsnost, celková neprůvzdušnost nesmí přesáhnout 0,6 násobku výměny vzduchu za hodinu, n50 menší nebo rovno 0,6 h-1
text Klimatizační jednotka s rekuperací, jejíž účinnost musí být vyšší než 75%, η větší nebo rovno 75%, spotřeba el. proudu pel menší nebo rovno 0,40 Wh/m3
text Celková spotřeba primární energie na topení, přípravu TUV, provoz domácích spotřebičů a větrání menší nebo rovno 120 kWh/(m2a)

Návrhová a konstrukční kritéria

Pokud chceme navrhovat nízkoenergetický nebo pasivní dům, musíme věnovat zvýšenou pozornost nejen konstrukcím jednotlivých obvodových konstrukcí, ale také detailům, tepelným mostům, ale v neposlední ředě také vůbec celkovému uspořádání a dispozici budovy, její orientaci vůči světovým stranám apod. Takovéto uspořádání má zásadní vliv na provoz a energetickou bilanci budovy.

Pasivní domy – brožury:

KS-Passivhaus_2006, Pasivní_domy 2007, Passivhaus-Detailvorschlaege jsou připraveny v sekci Ke stažení

Další informační materiály a výpočtové pomůcky k navrhování pasivních domů vám zašleme na vyžádání.

alternat. text alternat. text

Další odkazy

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí