Ochrana proti záření a neprůstřelnost

Fyzikální vlastnosti

Ochrana proti elektromagnetickému a radioaktivnímu zá­ření

Vápenopískový materiál má velkou účinnost při stínění elektromagnetického a rentgenového záření.

Výzkumy Prof. Dr. Ing. Pauliho ukazují, že při objemové hmotnosti RDK 1,8 a tl. stěny 24 cm dochází k utlumení elektromagnetických vln ve spektru 200 až 800 MHz na 38 až 60%. Použitím dalších přísad (např. magnetitu) je možné záření procházející stěnou zredukovat až pod 1% a to i ve frekvencích od 800 do 2000 MHz. Z toho důvodu je možné postavit z takového materiálu např. kanceláře v bankách, nemocnicích, odkud nebude možné bez otevřených oken volat mobilními telefony apod. (900 MHz). Tím se však také nabízejí další možnosti využití takových materiálů.

Není to jen ochrana lidí před zářením, radary, ale jedná se také o ochranu např. lékařských přístrojů, ochrana dat na elektromagnetických discích, ochrana budov proti odposlouchávání apod. Celkově se jedná o ochranu před elektrosmogem. Dalším možným využitím je ochrana proti rentgenovému záření.

Následující tabulka uvádí ekvivalentní tloušťky vápenopískových stěn v porovnání s tloušťkou olova.
Tloušťky vápenopískových stěn v porovnání s tloušťkou olova
Tloušťka ochranné
vrstvy olova [mm]
Ekvivalentní tloušťka [mm] při maximálním napětí [kV]
50 100 150 200 250 300
0,5 83 58 76 69 65 59
1 177 102 134 115 105 96
2 179 237 194 171 156
3 250 330 262 227 207
4 316 325 277 253
5 –6 324 296

Neprůstřelnost

Vápenopísková příčka tl. 150 mm byla testována na neprůstřelnost různými typy zbraní. V tomto testování obstála příčka na výbornou, nebyla prostřelena ani nejtěžším kalibrem používaným pro běžné testování ve stavebnictví.

alternet. Neprůstřelnost

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí