Vlastnosti vápenopískových cihel

Statiku vápenopískových stěn je možno navrhovat v ČR pouze podle Eurokodu 6.

Konstrukce stěnového systému, počet podlaží: Statiku vápenopískových stěn je možno navrhovat v ČR pouze podle Eurokodu 6. Norma CSN 731101 návrh vápenopískových cihel na tenkovrstvé lepidlo vůbec neumožňuje. Platnost této normy byla ukončena k 28.2.2010.

Proto ke statickému návrhu použijte výpočet pouze dle EC 6. K výpočtu jsou důležité normalizované pevnosti jednotlivých bloků. Ty je možné najít v prohlášení o vlastnostech, které jsou k dispozici na stránce certifikáty. K orientaci ve statických hodnotách poslouží následující tabulka vybraných vápenopískových cihel a bloků.

Tabulka vybraných vápenopískových produktů – statika
Sekce: Ke stažení

Základní tl. nosné konstrukce se pro menší objekty typu RD, nebo menších bytových domů používá tl. stěny 17,5 cm. V tomto systému je možné postavit v běžné občanské výstavbě cca 3–4 podlaží.

U větších objektů, např. administrativní budovy, vyšší obytné budovy apod. se používají stěny s tl. 24 cm. Do 4 podlaží v základní pevnosti dle ČSN EN 771–2 15 MPa. Od 4 podlaží výše až do cca 8 podlaží se spodní 4 podlaží konstruují z třídy pevnosti 20 MPa, horní podlaží opět z pevnostní třídy nižší.

Třídu pevností bloků 25 MPa používáme pouze pokud jsou jednotlivé stěny skutečně extrémně zatížené (např. nad 8 podlaží) nebo se jedná o boční tlaky (podzemní stěny) apod. Ke statickému výpočtu poslouží následující tabulka:

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk dle EC 6
Název
produktu
Skupina dle
EC tab. 3.1.
Normalizovaná pevnost
v tlaku dle ČSN EN 771–2
Třída pevnosti
dle ČSN EN 771–2
Tenkovrstvá malta
do 3 mm EC 6 (3.3)
Malta M10
EC 6 (3.2)
Malta M15
EC 6 (3.2)
Malta M20
EC 6 (3.2)
fb (N/mm2) fk (N/mm2) fk (N/mm2) fk (N/mm2) fk (N/mm2)
DF 1 13,99 10 6,96 7,86 8,57
NF 1 15,86 15 7,60 8,58 9,35
2 DF 1 25,55 25 10,61 11,98 13,06
3 DF 1 13,59 10 6,82 7,70 8,39
3 DF 1 22,55 20 9,72 10,97 11,96
5 DF 1 20,30 20 9,03 10,20 11,12
5 DF 2 12,18 10 5,17 5,83 6,36
6 DF/175 1 16,20 15 8,53
6 DF/175 1 27,00 25 13,17
7 DF/200 1 15,57 15 8,25
7 DF/200 1 25,96 25 12,74
8 DF/240 1 14,59 10 7,81
8 DF/240 1 24,33 20 12,06
8 DF/240 2 14,59 10 6,34
8 DF/115 1 17,70 15 9,20
8 DF/115 1 29,50 25 14,20
10 DF/240 2 14,59 10 6,34
10 DF/300 2 15,63 15 6,73
12 DF/175 1 16,20 15 8,53
12 DF/175 2 16,20 15 6,93
12 DF/240 2 14,59 10 6,34
12 DF/175 2 16,20 15 6,93
16 DF/240 2 14,59 10 6,34
P7 1 18,80 15 9,69
QE 115 1/1 1 17,75 15 9,22
QE 115 1/1 1 29,58 25 14,24
QE 150 1/1 1 16,88 15 8,84
QE 150 1/1 1 28,13 25 13,64
QE 175 1/1 1 16,25 15 8,56
QE 175 1/1 1 27,08 25 13,21
QE 240 1/1 1 14,63 10 7,83
QE 240 1/1 1 24,38 20 12,08
Hodnoty dodatečného tlakového napětí zdiva v MPa, v závislosti na pevnosti vápenopískových bloků a třídy pevnosti malty podle DIN 1053–1, tabulka 4a.

Vápenopískovým zdícím systémem se konstruují kvalitní úsporné stěnové systémy, kde vnitřní nosné konstrukce jsou možné již od tloušťky zdiva 115 mm. Díky tomu je dosaženo velmi úsporných stropních železobetonových de­sek.

Příklad optimalizace jedné takové stropní konstrukce je vidět na následujících obrázcích. Jako příklad byl použitý skutečný dům ve Wiesbadenu. Z obrázků jsou patrné drastické úspory výztuže ŽB desky. Nosné stěny jsou vyznačené tmavě.

Před optimalizací je tloušťka ŽB stropní desky 22 cm a vyztužení 27 kg/m2 stropní desky.

Před optimalizací

Po optimalizaci je tloušťka ŽB stropní desky 16 cm a vyztužení 7,1 kg/m2 stropní desky.

Po optimalizaci

KS ploché překlady

KS-překlady se používají pro rychlé a levné překlenutí otvorů pro dveře a okna či výklenků pro topná tělesa. Překlady se vyrábí ve stejných tloušťkách stěny, jako jsou běžné tloušťky stěn vápenopískových bloků dodávaných firmou Zapf Daigfuss. Ploché překlady mají příznivou hmotnost pro osazování ručně, není tedy pro jejich osazení nutný jeřáb. Délka uložení KS plochých překladů musí být minimálně 11,5 uložení do maltového lože.

alternet. KS ploché překlady

Pro nadezdívku překladu se použije malta M5 nebo M10 nebo tenkovrstvá malta. Svislé styčné spáry nad překladem musí být též promaltovány. Montážní podpěra se musí nechat na místě do doby, než vrstvy nad překladem nedosáhnou dostatečné pevnosti, což je obecně 7 dní. Montážní podpěra překladů je nutná od světlé šířky otvoru 1,5m. Od 2m více jsou nutné 2 podpěry.

Více na www.ks-sturz.de
Tabulka únosnosti překladů: sekce Ke stažení

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí