Přehled vlastností

Zaručená kvalita

Vysoké pevnosti

Vysoké pevnosti vápenopískových cihel jsou zaručeny právě díky chemické vazbě písku a pojiva, také lisovacím tlakem při výrobě. Standardně se dodávají výrobky v třídě pevnosti 15 a 20 MPa dle ČSN EN 771–2. Vysoká pevnost v kombinaci s přesností výrobků umožňuje provádět nosné stěny v menších tloušťkách, což vede k významným úsporám půdorysné plochy až 7%. To snižuje náklady na výstavbu a snižuje to náklady na metr čtvereční podlahové plochy, kde jistě 7% není zanedbatelným číslem. Díky vysokým pevnostem je možné navrhovat kvalitní stěnové konstrukční systémy.

Přesnost výrobků

Výrobní tolerance je ± 2 mm na šířku a délku ±1 mm na výšku bloku. Norma DIN V 106–1 udává možnost větších tolerancí, nicméně nejmodernější technologie výroby firmy Zapf-Daigfuss umožňuje výrobu vápenopískových bloků s tolerancí ±1 mm ve všech směrech a to i u velkých bloků KS-QUADRO. Vysoká přesnost produktů redukuje množství spotřebované malty a stejně tak omítky, které se používají výhradně tenkovrstvé, na minimum. Tím dochází také k redukci vody potřebné na výstavbu na staveništi, z čehož vyplývá velký význam při vysychání a dotvarování budovy po ukončení výstavby a při uvedení budovy do provozu.

Vysoká objemová hmotnost

Vysoká objemová hmotnost zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu budov postavených z vápenopískových cihel. Stejně tak díky vysoké tepelné kapacitě je možné konstruovat pasivní domy, a do stavebních prvků akumulovat velké množství potřebné tepelné energie, která právě vysokou stabilitu zaručí. Díky vysoké objemové hmotnosti je dosahováno vysokého útlumu hluku a tím kvalitního vnitřního prostředí. Standardně se vyrábí výrobky o objemové hmotnosti p=1400 kg.m-3 (RDK 1,4) p=1800 kg.m-3 (RDK 1,8) nebo p=2000 kg.m-3(RDK 2,0).
Tabulka objemových hmotností
Třída objemové hmotnosti kg/m3
RDK 1,2 1010–1200
RDK 1,4 1210–1400
RDK 1,6 1410–1600
RDK 1,8 1610–1800
RDK 2,0 1810–2000
RDK 2,2 2010–2200

Výborné akustické vlastnosti

Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však potřeba použít materiály, které splňují nejvyšší nároky na útlum hluku. Zde se výborně hodí vysoká objemová hmotnost vápenopískových cihel a tím zajišťuje i výborné zvukově izolační vlastnosti jednotlivých obvodových stěn i příček a to samozřejmě při velmi nízké tloušťce zdiva.

Hodnoty R´w u konstrukcí z vápenopískových výrobků


Pozn.: Pro hodnocení zvukové neprůzvučnosti na obrázku bylo použito příkladů stěn, kdy stěny jsou nataženy tenkovrstvou maltou, pro tloušťku stěny 150 a 240 mm byla použita třída objemové hmotnosti p= 1800 kg.m-3, v ostatních případech je to p= 2000 kg.m-3.

Podrobné informace o akustických vlastnostech jsou v sekci Ke stažení

Pro akustické výpočty slouží program Schallschutzrechner (v německém jazyce).

Výborné tepelněakumulační vlastnosti

Tepelněakumulační vlastnosti zaručují vnitřní pohodu, tepelnou stabilitu zdiva. Při vnější nebo vnitřní změně teploty dochází k velmi pomalé změně teploty vnitřních konstrukcí. Rozhodující pro vnitřní prostředí a pro to jakým způsobem se zde člověk cítí je také povrchová teplota stěn, pokud je stálá, cítíme se uvnitř lépe.

Porovnání skutečné akumulace zdiva Cskut. Pro tyto hodnoty je možné použít pouze maximálně 10 cm tloušťky zdiva z interiéru.

Tepelnětechnické parametry vápenopískových materiálů

dle DIN V 4108–4:2002–2 (výtah z normy)

Tepelnětechnícké parametry vápenopískového zdiva jsou jasně dány normami dle objemových hmotností zdiva. V ČR používaná norma ČSN EN 1745 stanoví tabulkou hodnoty součinitele tepelných vodivostí pro jednotlivé prvky. Pro tepelně technické výpočty se však používají celé stěny vyzděné z vápenopískového zdiva. Zde je výpočet dle ČSN EN 1745 poněkud zdlouhavý, proto je výhodně použít tabulku z německé DIN V 4108–4:2002–2, kde jsou uvedeny hodnoty pro celé zdivo jako takové. Vápenopískové zdivo není tepelným izolantem, na tepelné izolaci domů se podílí minimálně.
Tepelnětechnické parametry
Vápenopískový materiál Třída obj. hmotnosti
RDK
Součinitel tepelné vodivosti
λ
Součinitel difuzního odporu
µ
Měrná tepelná kapacita
c
[-] [W/(m·K)] [-] [J/(kg·K)]
1.1 Zdivo podle DIN V 106–1 a DIN V 106–2 1,0 0,50 5/10 1,0
1,2 0,56
1,4 0,70
1,6 0,79 15/25
1,8 0,99
2,0 1,10
2,2 1,30
1.2 KS-ISO-Kimmstein 1,0 0,27 5/10
1,2 0,33


Tabulka A.2 – Vápenopískové zdící prvky – ČSN EN 1745
Objemová hmotnost materiálu Souč. tep. vodivosti λ10,dry Faktor difuzního odporu µ Měrná tepelná kapacita c
[kg/m3] [W/(m·K)] [-] [kJ/(kg·K)]
  P=50% P=90%    
900 0,22 0,29 5/10 1,0
1 000 0,24 0,30 5/10 1,0
1 100 0,26 0,32 5/10 1,0
1 200 0,30 0,36 5/10 1,0
1 300 0,34 0,41 5/10 1,0
1 400 0,40 0,46 5/25 1,0
1 500 0,47 0,53 5/25 1,0
1 600 0,55 0,61 5/25 1,0
1 700 0,64 0,70 5/25 1,0
1 800 0,75 0,81 5/25 1,0
1 900 0,86 0,92 5/25 1,0
2 000 0,98 1,05 5/25 1,0
2 100 1,14 1,20 5/25 1,0
2 200 1,31 1,37 5/25 1,0

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí