Proč stavět z vápenopískových cihel?

Výhody masivní stavby

Kalksandstein logo
kompromisy stranou

Obsah: 7 výhod vápenopískových cihel Zapf Daigfuss:

1. Vysoká pevnost + nízká tloušťka, až o 7% více podlahové plochy
2. Homogenní a přesný povrch, úspora na omítkách
3. Tepelnou izolaci není třeba kotvit mechanicky, úspora za kotvy
4. Rychlost výstavby a strojní zdění, úspora času
5. Masivní stavba – akustika, akumulace, vnitřní mikroklima
6. Vápenopískové cihly jsou ekologickou volbou
7. Přímo od výrobce
 –
Závěr: vápenopískové zdivo jako investice

V tomto článku se podíváme na vápenopískové cihly sumarizační optikou. Ukážeme si některé jejich vlastnosti a poukážeme na nutnost dobře zpracovaného projektu.

Protože se opakovaně setkáváme s tím, že investoři hledají chiméru v podobě nejlevnější cihly na trhu a řeší úsporu pár jednotek tisíc korun, podíváme se, kde lze nalézt úspory daleko zásadnější – o jeden až dva řády vyšší. Při tom se nevyhneme zmínit i některé přetrvávající nešvary projektování a přemýšlení o bydlení vůbec. Faktem bohužel zůstává, že projektant není ve většině případů placen za to, aby investorovi ušetřil peníze, ale aby mu zařídil stavební povolení. Většina investorů se pak mylně domnívá, že levný dům je pouhým součtem levných položek.

My si v tomto článku na kupeckých počtech s vápenopískovými cihlami ukážeme opak.

1. Vysoká pevnost + nízká tloušťka, až o 7% více podlahové plochy

Vápenopískové cihly mají vysokou únosnost v kombinaci s nízkou tloušťkou zdiva. Rodinný dům lze navrhnout již s tloušťkou obvodové stěny 175 mm a příčkami 115 mm. Tím lze získat více užitné plochy na obestavěnou plochu domu. Porovnejme si několik různých plášťů rodinného domu s vnějšími rozměry 7 × 12 m. Budeme uvažovat 2 nadzemní podlaží a souhrnnou délkou příček 80 metrů.

Jediným parametrem, kterým budeme hýbat je tloušťka konstrukcí.

tloušťky konstrukcí a vliv na užitnou plochu


Optimalizací tlouštěk zdiva můžeme získat mezi 6–18,6 m2 užitné plochy. Tedy v zásadě jednu místnost navíc.

Abychom se alespoň trochu přiblížili podlahovému zisku vápenopískových cihel a kontaktního zateplovacího systému, musíme volit jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel, které nedosahuje tak dobré nosnosti, tepelně izolačních parametrů, akumulace či akustiky jako dvouplášťový systém.

Můžeme argumentovat tím, že při návrhu domu snadno místnosti o tloušťku konstrukcí navýšíme směrem ven, pak ale stavíme dům s větším obestavěným prostorem, tedy dražší.

V našem teoretickém příkladu a při konstrukční výšce 3,25m a ceně 6500 Kč za m3 obestavěného prostoru je i další matematika jasná.

18,6 × 3,25 × 6500 = 392 925 Kč

Tuto částku lze vnímat dvěma způsoby:
  • Při změně zdicího systému za vápenopískové cihly a zachování vnějších rozměrů domu dojde k navýšení hodnoty nemovitosti (máme více prostoru).
  • Při změně na VPC a snížení vnějších rozměrů domu o přebytečnou tloušťku konstrukcí stavíme o tuto cenu levnější a menší dům.

Celá matematika má zásadnější dopad u bytových domů a developerských projektů. V Německu je přes 40 % bytových staveb postaveno právě z vápenopísku, protože je v ceně / m2 lepší volbou než beton o stejné tloušťce.

2. Homogenní a přesný povrch, úspora na omítkách

Další velmi podceňovanou skutečností je, že vápenopískové zdivo zděné na tenkovrstvou maltu je vysoce homogenní a přesné (tolerance ± 1 mm). Výsledné zdivo a podklad má rovněž vysokou přesnost a lze tak aplikovat jen tenkovrstvou omítku bez síťoviny o tl. 5 mm namísto omítek jádrových o tl. 10–15 mm, které zakrývají nerovnosti vzniklé při zdění.

I zde je matematika neúprosná. 3× více materiálu = 3× vyšší cena omítky + vyšší pracnost (2 vrstvy)

Cena omítek může tvořit i 2–3 % z ceny stavby. Snižují užitnou plochu o přibližně další 1 % a je to jednoznačně náklad, který lze volbou cihel ovlivnit. Pokud jde o rovnost podkladu, přikládáme pro představu i realizaci z výrobní haly v Domažlicích. Zde byl aplikován pouze nátěr se zahlazením spar.


Výrobní hala v Domažlicích

3. Tepelnou izolaci není třeba kotvit mechanicky, úspora za kotvy

Díky přesnosti a vysoké pevnosti podkladu lze tepelnou izolaci na obvodové zdivo celoplošně lepit bez dalšího kotvení. Pokud samozřejmě kotvení není staticky vyžadováno z jiných důvodů. Tento benefit nemusí být u jiných materiálů možný – porobeton je měkký a kotvy mají svůj význam, protože přenáší zatížení do hlubší vrstvy tvárnic. Keramické zdivo má uzavřenou mikrostrukturu.

S rostoucí tloušťkou zateplovacích systémů začínají být kotvy výraznějším finančním nákladem, který může být srovnatelný s cenou izolantu samotného. V průběhu životnosti stavby se navíc jedná o bodové tepelné mosty, které funkčně (v průměru plochy) oslabují izolaci až o několik centimetrů. S vápenopískovými cihlami a odstraněním kotev lze ušetřit v realizační i provozní fázi domu.

Toto je jeden z důvodů, proč je materiál využíván pro pasivní domy.

4. Rychlost výstavby a strojní zdění, úspora času

Z vápenopískových cihel lze zdít ručně i strojně. Strojní zdění probíhá pomocí minijeřábu a hydraulických kleští. Při správné přípravě projektu je možné zdít se směrnou rychlostí 4 m2/h, což je zároveň i 4× vyšší rychlost než u ručního zdění. Jeřáb ovládaný jedním pracovníkem unese v jednom úkonu dva bloky a osadí tak až 0,5 m2 zdiva.
KS-QUADRO – bloky pro strojní zdění jsou však vhodné jen v určitých případech a pro malou stavbu (rodinný dům) většinou nedávají ekonomický smysl. Klíčová je příprava projektu v oktametrickém rastru (po 125 mm), což má za následek eliminaci prořezů. Dále je důležitá i dopravní dostupnost staveniště. Informace o těchto blocích naleznete na samostatné stránce.

5. Masivní stavba – akustika, akumulace, vnitřní mikroklima

Akustická pohoda je z pohledu bydlení velmi důležitá a jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje míru přenosu hluku mezi dvěma prostředími je objemová hmotnost. Čím vyšší je objemová hmotnost dělícího materiálu, tím lepší má stěna akustické vlastnosti. Vápenopísek je na tom z hlediska objemové hmotnosti velmi dobře – je přibližně 4× vyšší než u porobetonu a 2× vyšší než u keramických dutinových tvárnic. Objemovou hmotností (1800–2200 kg/m3) je spíše bližší betonu.

Objemová hmotnost má rovněž zásadní podíl na vysoké tepelné setrvačnosti a na akumulaci teploty. V létě si tak dům lépe uchová chlad, zatímco v zimě teplo.

Dobré vnitřní mikroklima je prodejní argument napříč všemi výrobci. Podle nás je však opravdovým klíčem poznání materiálu na úrovni mikrostruktury. Jak už náze v napovídá, vápenopískové zdivo je tvořeno z písku a nejmenší částečky jsou na úrovni desetin milimetru. Je tak docíleno systému otevřených a propojených pórů. Vlhkost může volně pronikat do zdiva a zpět, což je vidět na videu níže. Tato distribuce vzdušné vlhkosti je pak omezena u materiálů, které jsou vyplněny beze zbytku (beton, keramické zdivo – frakce jílu), případně pokud jsou póry materiálu uzavřené (porobeton).6. Vápenopískové cihly jsou ekologickou volbou

Vápenopískové cihly se vyrábí z přírodních materiálů – vápna, písku a vody. Pro výrobu je ve srovnání s jinými materiály zapotřebí malé množství energie. Materiál je recyklovatelný a nezatěžuje životní prostředí.

7. Přímo od výrobce

Smluvní vztah je přímo s výrobcem Zapf Daigfuss, který vyrábí materiál nepřetržitě od roku 1899. Materiál je dopravován rovnou na místo stavby bez dalších prostředníků. První návozy probíhají do 14 dní od přijetí platby, ve většině případů je první materiál na stavbě rychleji.

Závěr: vápenopískové zdivo jako investice

Každý investor hledá za své peníze pokud možno co nejvyšší návratnost. Orientovat se při ceně domu na cenu jednotlivých komponent a porovnávat je mezi sebou bez dalších souvislostí je dle našeho názoru past.

Pokud budeme uvažovat zisk na podlahové ploše oproti jiným zdicím systémům a cenu zdiva, která je přibližně 4 % z ceny domu, tak jsou vápenopískové cihly produktem, který se sám (alespoň z části) zaplatí. V kombinaci s přijatelnými rozpony, štíhlými stropy (např. filigránové desky) a dalšími konstrukčními volbami, které snižují obestavěný prostor je investor na dobré cestě jak postavit levný a přitom prostorný, efektivně využitý dům. Prostor, resp. vzduch má být z našeho pohledu uvnitř domu, nikoliv uvnitř nosných konstrukcí.

Důležitou roli hraje projekt a řešení domu jako celku. To je důvod, proč k materiálu nabízíme i poradenství v různých fázích projektu.

Další odkazy:

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí