Proč stavět z vápenopískových cihel

Výhody masivní stavby

Kalksandstein logo
kompromisy stranou

Obsah: 7 důvodů pro použití vápenopískových cihel Kalksandstein:

- Vysoká pevnost + nízká tloušťka = cca 7% úspora na podlahové ploše
- Homogenní a přesný povrch = úspora na omítkách
- Tepelnou izolaci není třeba kotvit mechanicky = úspora za kotvy
- Rychlost výstavby a strojní zdění = úspora času
- Další výhody masivní stavby – akustika, akumulace, vnitřní mikroklima
- Vedení instalací, zastaralost principu „postav a vybourej“
- Vápenopískové cihly jsou ekologickou volbou
 –
- Závěr: vápenopískové zdivo jako investice

V tomto článku se podíváme na vápenopískové cihly sumarizační optikou. Ukážeme si některé jejich vlastnosti a poukážeme na nutnost dobře zpracovaného projektu.

Protože se opakovaně setkáváme s tím, že investoři hledají chiméru v podobě nejlevnější cihly na trhu a řeší úsporu pár jednotek tisíc korun, podíváme se, kde lze nalézt úspory daleko zásadnější – o jeden až dva řády vyšší. Při tom se nevyhneme zmínit i některé nešvary projektování a přemýšlení o bydlení vůbec. Faktem bohužel zůstává, že projektant není ve většině případů placen za to, aby investorovi ušetřil peníze (čest výjimkám), ale aby mu zařídil stavební povolení. Většina investorů se pak myslně domnívá, že levný dům je pouhým součtem levných položek. My si v tomto článku na kupeckých počtech s vápenopískovými cihlami ukážeme opak.

Vysoká pevnost + nízká tloušťka = cca 7% úspora na podlahové ploše

Vápenopískové cihly mají vysokou únosnost v kombinaci s nízkou tloušťkou zdiva. Rodinný dům lze navrhnout již s tloušťkou obvodové stěny 175 mm a příčkami 115 mm. Tím lze získat více užitné plochy na obestavěnou plochu domu. Porovnejme si pro příklad několik skladeb na rodinném domě s vnějšími rozměry 7×12m, dvěma nadzemními podlažími a souhrnnou délkou příček 80 metrů. Jediným parametrem, kterým budeme hýbat je tloušťka konstrukcí.

tloušťky konstrukcí a vliv na užitnou plochu


Optimalizací tlouštěk zdiva můžeme na takovém domě snadno získat mezi 6–18,6 m2 užitné plochy. Tedy v zásadě jednu místnost navíc. Abychom se alespoň trochu přiblížili podlahovému zisku vápenopískových cihel a kontaktního zateplovacího systému, musíme volit jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel, které nedosahuje tak dobré nosnosti, tepelně izolačních parametrů či akustiky.

Můžeme argumentovat tím, že při návrhu domu snadno místnosti o tloušťku konstrukcí navýšíme, pak ale stavíme dům s větší plochou i obestavěným prostorem = dražší. V našem teoretickém příkladu a při konstrukční výšce 3,2m a ceně 6500 Kč za m3 obestavěného prostoru je i další matematika jasná.

18,6 × 3,2 × 6500 = 386 880 Kč Což je mimochodem více, než cena vápenopískových cihel pro tento dům.

Tuto částku lze vnímat dvěma způsoby:

  • Při změně zdícího systému na vápenopískové cihly a zachování rozměrů místností dojde k navýšení hodnoty nemovitosti.
  • Při změně na VPC a snížení rozměrů místností stavíme o tuto cenu levnější dům.

Celá matematika má stejně zásadní dopad u bytových domů a developerských projektů. I zde může cena za zdivo z VPC představovat více než 100% návratnost vložených prostředků na získané ploše. Zpět na obsah

Homogenní a přesný povrch = úspora na omítkách

Další velmi podceňovanou skutečností je, že vápenopískové zdivo zděné na tenkovrstvou maltu je vysoce homogenní a přesné (tolerance ± 1mm). Výsledné zdivo a podklad má rovněž vysokou přesnost a lze tak aplikovat jen tenkovrstvou omítku bez síťoviny o tl. 5mm namísto omítek jádrových o tl. 10–15 mm, které zakrývají nerovnosti vzniklé při zdění. I zde je matematika neúprosná.

3× více materiálu = 3× vyšší cena omítky + vyšší pracnost (2 vrstvy)

Cena omítek může tvořit i 2 – 3% z ceny stavby. Snižují užitnou plochu o přibližně další 1% a je to jednoznačně náklad, který lze volbou cihel ovlivnit. Pokud jde o rovnost podkladu, přikládáme pro představu i realizaci z výrobní haly v Domažlicích. Na fotkách vidíte zeď z VPC pouze s nátěrem, bez omítky.


Výrobní hala v Domažlicích
Zpět na obsah

Tepelnou izolaci není třeba kotvit mechanicky = úspora za kotvy

Díky přesnosti a vysoké pevnosti podkladu lze tepelnou izolaci na obvodové zdivo celoplošně lepit bez dalšího kotvení. Pokud samozřejmě kotvení není staticky vyžadováno z jiných důvodů. Tento benefit není většinou u jiných typů zdiva možný – porobeton je měkký a kotvy mají svůj význam, protože přenáší zatížení do hlubší vrstvy tvárnic. Keramické zdivo má uzavřenou mikrostrukturu a lepidlo nelze nanést celoplošně kvůli nerovnému (prolamovanému) povrchu cihly.

S rostoucí tloušťkou zateplovacích systémů začínají být kotvy výraznějším finančním nákladem, který může být srovnatelný s cenou izolantu samotného. V průběhu životnosti stavby se navíc jedná o bodové tepelné mosty, které funkčně (v průměru plochy) oslabují izolaci až o několik centimetrů. S vápenopískovými cihlami a odstraněním kotev ušetříte v realizační i provozní fázi domu. Zpět na obsah

Rychlost výstavby a strojní zdění = úspora času

Z vápenopískových cihel lze zdít ručně i strojně. Strojní zdění probíhá pomocí minijeřábu a hydraulických kleští. Při správné přípravě projektu je možné zdít se směrnou rychlostí 4 m2/h, což je zároveň i 4× vyšší rychlost než u ručního zdění. Jeřáb ovládaný jedním pracovníkem unese v jednom úkonu dva bloky a osadí tak až 0,5 m2 zdiva.KS-QUADRO – bloky pro strojní zdění jsou však vhodné jen v určitých případech a pro malou stavbu (rodinný dům) většinou nedávají ekonomický smysl. Klíčová je příprava projektu v oktametrickém rastru (po 125mm), což má za následek eliminaci prořezů. Dále je důležitá i dopravní dostupnost staveniště. Informace o těchto blocích naleznete na samostatné stránce. Zpět na obsah

Další výhody masivní stavby – akustika, akumulace, vnitřní mikroklima

Akustická pohoda je z pohledu bydlení velmi důležitá a jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje míru přenosu hluku mezi dvěma prostředími je objemová hmotnost. Čím vyšší je objemová hmotnost dělícího materiálu, tím lepší má stěna akustické vlastnosti. Vápenopísek je na tom z hlediska objemové hmotnosti velmi dobře – je přibližně 4× vyšší než u porobetonu a 2× vyšší než u keramických dutinových tvárnic.

Zrádnost akustické stupnice spočívá v logaritmickém měřítku, které laik poměrně často chybně vyhodnocuje. Hodnota zdiva +3dB neznamená mírné zlepšení. Znamená poloviční vnímaný hluk za stěnou. Pokud je rozdíl mezi zdmi 6–9dB, znamená to 4× až 8× vyšší potřebnou akustickou energii k překonání překážky. Rozdíly jsou tedy v násobcích.

Objemová hmotnost má rovněž zásadní podíl na vysoké tepelné setrvačnosti a na akumulaci teploty. V létě si tak dům lépe udrží chlad, zatímco v zimě teplo.

Dobré vnitřní mikroklima je prodejní argument napříč všemi výrobci a prakticky nikdo netuší, co to přesně znamená. Podle nás je klíčem poznání materiálu na úrovni mikrostruktury. Jak už náze v napovídá, vápenopískové zdivo je tvořeno z písku a nejmenší částečky jsou na úrovni desetin milimetru. Je tak docíleno systému otevřených a propojených pórů. Vlhkost může volně pronikat do zdiva a zpět, což je vidět na videu níže. Tato distribuce vzdušné vlhkosti je pak omezena u materiálů, které jsou vyplněny beze zbytku (beton, keramické zdivo – frakce jílu), případně pokud jsou póry materiálu uzavřené (porobeton).Zpět na obsah

Vedení instalací, zastaralost principu „postav a vybourej“

Jednou z nevýhod vápenopískových cihel a bloků je ztížená možnost vedení instalací formou drážek a zasekávání do zdiva. Vápenopískové cihly disponují svislými elektrokanály v rastru 125 mm pro rychlé a pohodlné vedení instalací, avšak pro vedení dalších instalací nejsou vápenopískové cihly vhodné. Při návrhu proto doporučujeme počítat například s SDK předstěnami.

Z hlediska pořizovacích nákladů se jedná o dražší řešení. Na druhou stranu je plně zachován akustický komfort a když vezmeme v potaz životnost rozvodů (30 let) a životnost zdiva/objektu (100 let), nemusíme v průběhu životnosti stavby 3× bourat a znovu zdít. Princip „postav a vybourej“ je z našeho pohledu historický přežitek.

Zpět na obsah

Vápenopískové cihly jsou ekologickou volbou

Vápenopískové cihly se vyrábí z přírodních materiálů – vápna, písku a vody. Pro výrobu je ve srovnání s jinými materiály zapotřebí malé množství energie. Materiál je recyklovatelný a nezatěžuje životní prostředí.

Zpět na obsah

Závěr: vápenopískové zdivo jako investice

Každý investor hledá za své peníze pokud možno co nejvyšší návratnost. Pokud budeme uvažovat zisk na podlahové ploše 7% a cenu zdiva, která tvoří přibližně 4% z ceny domu, tak jsou vápenopískové cihly produktem, který se většinou sám zaplatí. V kombinaci s přijatelnými rozpony, štíhlými stropy (např. filigránové desky), tenkými omítkami a dalšími konstrukčními volbami, které snižují obestavěný prostor je investor na dobré cestě jak postavit levný a přitom prostorný, efektivně využitý dům. Prostor, resp. vzduch má být z našeho pohledu uvnitř domu, nikoliv uvnitř konstrukcí.

Orientovat se při ceně domu na cenu jednotlivých komponent jako jedinou rozhodující metriku je dle našeho názoru past. Důležitou roli hraje projekt a řešení domu jako celku. To je ostatně důvod, proč k cenové nabídce nabízíme automaticky poradenství a optimalizaci.

Další odkazy:

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí