Celodenní ekurze

Návštěva výrobního závodu firmy Zapf Daigfuss v Behringersdorfu

Firma Zapf Daigfuss je největší a nejstarší výrobce vápenopískových cihel v Bavorsku. Ve svém regionu dlouhodobě dosahuje podílu na všech staveb přes 80 %. Oblíbenost tohoto materiálu dále roste u bytových domů především kvůli štíhlosti a vysoké únosnosti – tyto parametry se pozitivně projevují na ekonomické návratnosti. Strojní zdění dále snižuje pracnost na stavbách a vápenopísek má potenciál z části plně nahradit beton. V ČR je materiál hojně využíván pro nízkoenergetické a pasivní domy.

K vidění bude:

 • Prohlídka výrobního závodu Behringersdorf (již od roku 1899 funguje nepřetržitě), dnes jsou

součástí moderní výrobní linky na výrobu bloků KS-QUADRO.

 • Ukázka strojního zdění
 • Prohlídka historického muzea vápenopísku
 • Prohlídka větších staveb prováděných pomocí technologie strojního zdění KS-QUADRO

v Norimberku a okolí.

 • Přednáška o vápenopískových cihlách

Pro koho je služba určena:

 • Celý program je určený zejména pro investory, ale na své si přijdou i projektanti, stavební

firmy, stavebníci a zájemci o pasivní domy. Cílem exkurze je seznámení účastníků s touto technologií.

 • Možné exkurze pro SOŠ a VŠ v oborovém zaměření
 • Větší investoři se zájmem o dlouhodobou spolupráci nám mohou napsat o individuální termín.

Autobus:

 • Odjezd z Prahy v 6:00, zastávka v Plzni, následný předpokládaný návrat ve večerních

hodinách.

Nejbližší termín:

 • Bude upřesněn na základě zájmu a aktuální situace s Covid-19 v ČR a Německu.

Přihláška:

 • Zájemci budou zařazeni na seznam a při stanovení nového termínu budou kontaktováni

přednostně. Podmínkou účasti na exkurzi je dodržení aktuálních platných hygienických nařízení v ČR a Německu. Může být účtován poplatek za dopravu do 300 Kč vč. DPH.

 • Počet účastníků je omezen na 46, z jedné firmy lze přihlásit pouze 2 účastníky.

Kontaktní osoby:

 • V případě zájmu nás kontaktujte. Jakmile bude stanoven oficiální termín,

zašleme vám přihlášku.

Stáhnout jako informativní soubor

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí