Systém a filozofie vápenopískových produktů Zapf Daigfuss

Popis sortimentu a rozměrů.

Vápenopískové cihly a bloky Zapf Daigfuss jsou navrženy v oktametrickém rastru (po 125 mm) – jak výškově tak délkově. V rozměrech je započítána tolerance pro pero a drážku (svisle) a pro vrstvu tenkovrstvého lepidla (vodorovně). Níže uvádíme některé systémové rozměry:

Strojní zdění KS-QUADRO (d x v)

Plné bloky: 498×498 mm, poloviční bloky: 248×498 mm, tříčtvrteční bloky: 373×498 mm.

Bloky pro ruční zdění slouží jako systémová čtvrtka. Vyrovnávacími bloky uloženými svisle lze rozměr atypicky doplnit. Při délce zdiva mimo oktametrický rastr – např. 3,1 m. Všechny strojní bloky by měly být založeny na první řadu z izolačních nebo vyrovnávacích blo­ků.

Ruční zdění (d x v)

Plné bloky: 248×248 mm, poloviční bloky 123×248 mm, resp. příčky v tl.115 mm: 498×248 mm (nižší tloušťka bloku a stále přijatelná váha umožňuje u délky 498 mm ruční zdění)

Vyrovnávací bloky KS-Kimmstein

Vyrovnávají výškové rozdíly a slouží jako doplnění pro výšky např. 2,8m, 2,85m, 2,9m, 2,95m. Případně slouží pro doplnění další řady u plochých překladů. Souhrnná délka těchto bloků je 498 mm, výšky jsou 50, 70, 100 a 123 mm.

Bloky lze ukládat i svisle, případně je řezat na menší kusy.

Izolační bloky ISO-Kimmstein

Jedná se o bloky s délkou 498 mm a výškou 113 mm. Oproti vyrovnávacím blokům mají tyto bloky tepelně izolační vlastnosti. Lze tak odizolovat patu zdiva, případně atiku a další v řezu předsazené konstrukce.

Ploché překlady

Mají výšku 123 mm a vyrábí se v délkách 0,875 – 3,0m. Minimální délka uložení je 125 mm. Maximálně lze tedy překlenout otvor o šířce 2,75m. Ploché překlady se doplňují Kimmsteiny do modulu 250 mm, které se vodorovně i svisle promaltují a vzniká tak klenebný účinek.

Výškové uspořádání a zakládací malta

Všechny vápenopískové bloky se zdí na zakládací maltu o tl. 10–30 mm, která slouží k vyrovnání nerovností u základové či stropní desky. Se zakládací maltou je nutné při projektu či realizaci počítat. Např.

 • 2,82 m = 20 mm malta, 50 mm Kimmstein, 11 řad ručních formátů
 • 3,02 m = 20 mm malta, 12 řad ručních formátů
 • 2,77 m = 20 mm malta, 125 mm Kimmstein, 5× KS-QUADRO, 125 mm Kimmstein
Proč navrhovat v oktametrickém rastru

Je tomu tak zejména kvůli eliminaci řezání, jehož náročnost roste s tl. konstrukce a objemovou hmotností. Řezání znamená další čas a náklady. Velkou část řezání lze eliminovat systémovými polovičními rozměry.

Tloušťky zdiva

Příčky – 70 a 115 mm

Nosné zdivo – 150, 175, 200, 240, 300, 365 mm

Tučně jsou zvýrazněny nejdůležitější rozměry. Od některých tlouštěk se naopak pro ruční zdění postupně upouští – zejména se jedná o tl. 150 mm u ručních formátů. Je to tloušťka na rozhraní příčky a nosné zdi, která zejména v Německu, kde se nachází drtivá většina odbytu vápenopískového materiálu nedává příliš smysl.

Přejít na katalog výrobků

Popis produktů:
 1. Systém a filozofie vápenopískových produktů Zapf Daigfuss
 2. Označování vápenopískových výrobků
 3. Vápenopískové příčky
 4. Bloky pro ruční zdění
 5. Bloky pro strojní zdění KS QUADRO
 6. Zakládací a vyrovnávací bloky
 7. Ploché překlady KS QUADRO Sturz
 8. Příslušenství – kotvy, sáně, pomocné úchyty

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí