Průběh objednávky

Postup při objednání zboží:

  • Samotnému objednání zpravidla předchází cenová nabídka, poradenství či optimalizace projektu.

  • Součástí cenové nabídky je objednávkový formulář, který je nutné potvrdit podpisem, popř. razítkem společnosti nebo digitálním podpisem. Jiné objednávky, nebo ne řádně vyplněné, potvrzené firma Zapf Daigfuss neakceptuje.
  • Objednávku je poté možno zaslat e-mailem.
  • Pokud není dohodnuto jinak, je podle objednávky a cenové nabídky zpracována zálohová faktura (obvykle do dvou pracovních dnů)
  • Zálohová faktura je zákazníkovi doručena e-mailem
  • Po uhrazení zálohy na účet Zapf Daigfuss zákazníka kontaktuje spedice pro dojednání podrobností závozu materiálu na stavbu. Materiál může být k zákazníkovi dopraven obvykle do 14 pracovních dnů od připsání platby na účet Zapf Daigfuss
  • Další návozy si investor určí individuálně po domluvě se spedicí. Jedinou podmínkou je navézt materiál do 3 měsíců od objednání.
  • S každým návozem zákazník dostane řádnou fakturu. Po navrácení palet a nářadí dojde ke konečnému vyrovnání se zákazníkem.

  • Jakmile to bude možné, lze navrátit palety a nářadí do skladu v Hořovicích. K tomuto účelu je nutné vyplnit návratku.
  • Termín pro navrácení palet je 1 rok od dodání na stavbu, termín pro navrácení nářadí je 0,5 roku od dodání na stavbu. V případě překročení termínu může být účtováno opotřebení z původní ceny.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí