Průběh objednávky

Postup při objednání zboží:

  • objednávka musí být vyplněná na našem českoněmeckém objednacím formuláři (odkaz) a potvrzená podpisem, popř. razítkem společnosti nebo digitálním podpisem. Jiné objednávky, nebo ne řádně vyplněné, potvrzené firma Zapf Daigfuss neakceptuje!
  • objednávku je poté možno zaslat e-mailem
  • pokud není dohodnuto jinak, je podle objednávky a cenové nabídky zpracována zálohová faktura (obvykle do dvou pracovních dnů)
  • zálohová faktura je zákazníkovi doručena e-mailem
  • po uhrazení zálohy na účet Zapf Daigfuss zákazníka kontaktuje spedice pro dojednání podrobností závozu materiálu na stavbu. Materiál může být k zákazníkovi dopraven obvykle do pěti pracovních dnů od připsání platby na účet Zapf Daigfuss

Objednávkový formulář

Pro objednání prosím vyplňte objednávkový formulář a odešlete jej na naši adresu.

Objednávkový formulář (Šablona Word – Open Office, 519 kB)

 Objednávkový formulář

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí