Zakládací a vyrovnávací bloky

Popis zakládacích a vyrovnávacích bloků Zapf Daigfuss.

Vyrovnávací bloky KS-Kimmstein

KS-Kimmstein mají délku 498 mm a výšku 50, 70, 100 a 123 mm. Vyrovnávací bloky se používají v situacích kdy:

 • je nutné doplnit rozměrový modul (125 mm) o určitý rozměr ať už výškově nebo délkově. Např. vytvořit výšku zdiva 2,6 m (KS-Kimmstein 100 + 10 řádků běžných formátů). Případně vytvořit délku 3,1 m (12 formátů + KS-Kimmstein 100 na výšku).
 • vytváříme nadezdívku pro plochý překlad, který funguje na principu spřažení
 • založení první řady (zejména pro strojní zdění)

Přehled bloků KS-Kimmstein

Izolační zakládací bloky ISO-Kimmstein

ISO-Kimmstein mají délku 498 mm a výšku 113 mm. Používají se výhradně do paty zdiva v jedné nebo dvou vrstvách a mají nižší tepelnou vodivost (ƛ = 0,33 W/mK), bloky obsahují grafit a mají šedou barvu. Oproti jiným materiálům (zejména plynosilikátům) mají tyto bloky:

 • Vysokou únosnost a pevnost v tlaku 20 MPa
 • Nízkou nasákavost a zadržování vody. To je důležité zejména v průběhu realizace kdy je vlivem srážek na desku vystavena spodní řada cihel vodě.
 • Systémové tloušťky – snadné napojování, vzduchotěsnost detailu.
 • Zachování akustických funkcí zdiva, nevznikají akustické mosty v podlaze.

Izolační bloky ISO-Kimmstein, resp. KS-Kimmstein (tvoří-li první řadu) se ukládají do vrstvy zakládací malty, která má tl. 10–30 mm.

Přehled bloků ISO-Kimmstein

Popis produktů:
 1. Systém a filozofie vápenopískových produktů Zapf Daigfuss
 2. Označování vápenopískových výrobků
 3. Vápenopískové příčky
 4. Bloky pro ruční zdění
 5. Bloky pro strojní zdění KS QUADRO
 6. Zakládací a vyrovnávací bloky
 7. Ploché překlady KS QUADRO Sturz
 8. Příslušenství – kotvy, sáně, pomocné úchyty

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí