KS-QUADRO E - vápenopískové tvárnice pro rychlejší zdění

Chytřejší způsob zdění - zvládnete i svépomocí

KS-QUADRO je zdící systém který se skládá z velkoformátových, vápenopískových bloků. Jednotlivé bloky jsou navrženy na prostorové uspořádání v oktametrickém rastru po 125 mm, po délce i výšce. Tento způsob výstavby má za vhodných podmínek celou řadu benefitů. Výhody vápenopískových tvárnic spočívají zejména ve finanční návratnosti, vysoké přesnosti zdění a zlepšení kvality vnitřního prostředí.

KS-QUADRO a maltovací sáně

Výhody systému KS-QUADRO E

  • Rychlost výstavby – S pomocí minijeřábů lze zdít se směrnou pracností 0,25 h/m2 – tedy rychlostí 4m2/h.
  • Vysoká únosnost – Běžné tloušťky nosných konstrukcí jsou u rodinných domů 175 mm, u bytových domů 240 mm.
  • Zisk na podlahové ploše – Systém KS QUADRO má v kombinaci s vysokou únosností nízkou tloušťku zdiva. Tím dochází k ziskům na podlahových plochách. Úspora 80 mm na tloušťce konstrukce znamená při ceně bytu 75 000 Kč/m2 zisk 6000 Kč na běžný metr stěny. A tedy i návratnost přes 2000 Kč na m2 zdiva. Nárůst podlahové a užitné plochy může být při změně zdícího systému až 10%, avšak závisí na individuálním projektu.
  • Přesnost zdění – Tolerance rozměrů u jednotlivých bloků je ± 1 mm. Povrch stěny je vysoce homogenní a lze tak aplikovat tenkovrstvou omítku o tloušťce 5 mm. Tedy omítku 2× – 3× tenčí, než u jiných zdících systémů, navíc bez vyztužení. To přináší další úspory, včetně menšího množství vázané vody, kterou je nutno následně vytápěním z konstrukce odpařit.
  • Neprůzvučnost -Zdivo z vápenopískových bloků má lepší akustické vlastnosti. Neprůzvučnost R´w stěny tl. 240 mm je 55 dB. Protože se jedná o logaritmickou stupnici. Zvýšením neprůzvučnosti o 3 dB se sníží intenzita vnímaného hluku za stěnou o polovinu, takže každý dB navíc je hodně znát.
  • Tepelná izolace – Vápenopískové tvárnice fungují v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem. Díky kvalitní adhezi materiálu a vysoké homogenitě zdiva odpadá nutnost izolant kotvit mechanickými kotvami, jejichž cena roste s tloušťkou tepelné izolace.
  • Snazší rozvody kabelů – S KS-QUADRO ETRONIC lze vést elektro rozvody skrze kanály zdícího systému. Odpadá tak nutnost sekání.
  • Vnitřní prostředí – Venkovní změny počasí se promítají do vnitřních teplot pomalu, stavba z VPC má velkou tepelnou setrvačnost. V létě není interiér náchylný na přehřívání, v zimě naopak stěny akumulují nízké sluneční paprsky. Vápenopískové bloky zajišťují rovněž velmi dobré vlhkostní mikroklima.
  • Ekologie – KS-QUADRO má nízkou spotřebu energie na výrobu. Bloky jsou z 89 % tvořeny pískem, ze 7 % vápnem a 4% tvoří voda.
alternet. Práce při mrazu a horku

Strojní zdění KS-QUADRO E, pomocí minijeřábu

Bohužel, inovace ve stavebnictví se v ČR projevují jen velmi pomalu. Strojní zdění je tak v našich končinách stále poměrně neznámé, v Německu a Švýcarsku se však jedná o přibližně 25 let starou technologii. V sousedním Německu je například 40 % novostaveb realizováno právě z vápenopískových tvárnic a to zejména z důvodů, které jsme vyjmenovali výše. Jednotlivé bloky svou hmotností často přesahují 80 kg a jiné, než strojní zdění ani nepřichází v úvahu.

KS-QUADRO strojní zdění

Výhodou minijeřábu je, že jej může ovládat jen jeden pracovník, pro něhož navíc zdění nepředstavuje žádnou zvýšenou námahu. Tím dochází k udržení směrné pracnosti dlouhodobě, tedy i po další dny, nezávisle na tloušťce a rozměrech bloků. Minijeřáb umí manipulovat i dvěma bloky najednou. Pokud se jedná o základní velikost bloku 500 × 500 mm, lze jedním usazením vyzdít 0,5 m2 zdiva.

Ukázka zdění z bloků KS-QUADRO v praxi

Časosběr – bytový dům v Brně, vyzděno 5 podlaží za 9 týdnůHrubá stavba rodinného domu, ve třech lidech za 5 dní

Příprava na systém KS-QUADRO

Na zdící systém KS-QUADRO E je nutné se připravit ideálně od prvních fází projektu. Tedy navrhnout celý dům v oktametrickém rastru po 125 mm tak, aby nedocházelo k nadměrnému řezání bloků a tedy i snížení směrné pracnosti. Kritickým místem jsou zejména pilíře a vzdálenosti do 1000 mm. Stejně důležité jsou i konstrukční výšky. Bloky jsou usazovány na 10–30 mm malty M10 a například první řadu zakládacích bloků KS-QUADRO Kimmstein, je tedy nutné reflektovat i výškové uspořádání. Více informací si můžete přečíst v brožuře, kterou naleznete zde.

Systém KS-QUADRO je ekonomicky výhodnější pro stavby většího rozsahu – tedy pro bytové domy, průmyslové, administrativní objekty či pro řadové domy. Zdící systém lze využít i pro samostatně stojící bytové domy, avšak vzhledem k malému rozsahu je vhodné dvojnásob přemýšlet nad optimalizací (a například minimalizovat počet stěn o různých tloušťkách). V některých případech se realizace z KS-QUADRO nemusí vyplatit vůbec.

Další důležitou otázkou, kterou je nutné zvážit je organizace staveniště a dále doprava bloků. Zejména je vhodné zvážit dopravní přístupnost nákladního vozu, terénní podmínky a převýšení. A to zejména s ohledem na charakter dopravy a tíhu palet.

Projektantům poskytujeme v rámci přípravy projektu technický servis i objemovou kalkulaci. V případě rozsáhlejších projektů zařídíme rovněž kladečský výkres pro každou jednotlivou stěnu v objektu – QUADROPLAN.

Další odkazy

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí