Tepelný komfort ve vápenopískovém pasivním domě

datum: 15.2.2017
zveřejnil: Konečný
Masivní nosná konstrukce z vápenopískových cihel Kalksandstein Zapf Daigfuss přináší svým uživatelům maximální komfort ze všech možných úhlů pohledu. Na jeden takový aspekt se podíváme v následujícím článku a to je hledisko akumulace vápenopískového zdiva Kalksandstein.

První pasivní dům na světě slaví letos 25. jubileum

datum: 26.10.2016
zveřejnil: Vápeník
Pasivní dům již dávno není exotikou, dnes je to již standard ve stavebnictví.

Rychlost zdění Kalksandstein Zapf Daigfuss v praxi

datum: 23.6.2016
zveřejnil: Konečný
Kalksandstein – vápenopískové zdivo se používá v Německu zejména k bytové výstavbě, stavbě hotelů, penzionů již skoro 120 let. U těchto staveb totiž vynikají unikátní vlastnosti vápenopískového zdiva:

Zapf Daigfuss, nejstarší výrobce vápenopískových cihel Kalksandstein se představuje

datum: 4.5.2016
zveřejnil: Konečný
Před úspěchem v podnikání stojí vždy fascinující idea! První závod na výrobu vápenopískových cihel v jižním Německu je toho důkazem. Firma Zapf Daigfuss není dnes jen nejstarším výrobcem vápenopískových cihel Kalksandstein na světě. Je to také lídr v inovacích. Vždyť kdo dnes ví, že již před 50 lety Herbert Zapf na svých vzorových stavbách používal zateplovací systémy, tak jak je známe dnes z každé stavby? Firma Zapf dnes vyrábí na 500 druhů výrobků a realizuje s nimi ty nejnáročnější projekty.

Zdicí systém Kalksandstein a ochrana proti hluku

datum: 12.11.2015
zveřejnil: admin
V moderním světě je člověk neustále vystaven hlukové zátěži, která má na lidský organismus negativní dopady. Hluk na člověka útočí nejen na pracovišti a na ulici, ale i tam, kde očekává po náročném dni ticho a klid k odpočinku, tedy ve vlastním bytě či domě. Jak se bránit? Spolehlivou ochranou proti hluku je zdicí systém Kalksandstein od Zapf Daigfuss.

Vápenopískové zdivo KS-QUADRO ETRONIC od Zapf Daigfuss pro inteligentní elektroinstalaci

datum: 28.9.2015
zveřejnil: admin
Inteligentní elektroinstalace je stále častější součástí moderních domů. Tomu odpovídají nároky na provádění elektroinstalací v budovách. Doby, kdy se několik elektrických drátů zasekalo a zazdilo do zdi, jsou dávno pryč. Se systémem KS-QUADRO ETRONIC se nic neseká ani nebourá. Elektroinstalace zůstává po celou dobu životnosti stavby přístupná bez zásahu do nosných stěn nebo příček.

Zkušenosti z certifikace pasivního domu – Qualitätsgeprüftes Passivhaus – Buková u Příbramě

datum: 6.5.2015
zveřejnil: admin
Mezinárodně uznávaná certifikace pasivního domu je skutečné ověření všech parametrů pasivního domu Passivhausinstitutem v Darmstadtu (PHI). Takovýto dům po prověření získá certifikaci Qualitätsgeprüftes Passivhaus a je pak uveden jako certifikovaný pasivní dům na mezinárodní mapě pasivních domů. Domy s touto mezinárodní certifikací stojí v ČR pouze dva. První je pasivní dům v Jenišově, druhý stojí v Bukové u Příbramě, ten si dnes představíme.

Od prvního záměru ke konstrukčnímu systému Kalksandstein Zapf Daigfuss

datum: 22.3.2015
zveřejnil: admin
Dnes a denně se setkáváme s mnoha stavebníky, kteří si chtějí postavit svůj dům, ale nikdo je na počátku neinformoval o tom, jak postupovat, aby dosáhli svého cíle. Velmi často se v prvotní úvaze postupuje od úplného konce místo od začátku, a bohužel ani odborná veřejnost, tj. zejména architekti mnohokrát nepomohou. Pouze se kopírují přání zákazníka, která však také mohou být pouze nedostižným snem.

Sídliště pasivních domů v Dobřanech ze zdicího systému Kalksandstein KS-QUADRO E

datum: 3.11.2014
zveřejnil: admin
Pro sídliště pasivních domů v Dobřanech byl vybrán vápenopískový zdicí systém Kalksandstein KS-QUADRO E od známé firmy Zapf Daigfuss.

Energeticky účinné zdi.

datum: 29.9.2014
zveřejnil: admin
Jakým způsobem se energetická účinnost týká stavebnictví?

Vápenopískový stavební systém KS-QUADRO pro strojní zdění

datum: 2.9.2014
zveřejnil: admin
Dříve bylo zvykem omítat zdivo ručně, ale nástup techniky a moderních materiálů prakticky ruční nahazování postupně zcela vytěsnil. Strojní omítání je dnes úplně běžné. U zdění je to velmi podobné.

Elektroinstalace ve zdivu – flexibilně a jednoduše

datum: 23.6.2014
zveřejnil: admin
V dnešní době elektroniky a komunikací je potřebné mít stálou možnost užívání jak elektřiny, tak také různých elektropřístrojů a instalací. Hojně se dnes používají inteligentní budovy, ale již v běžné domácnosti v průběhu času je potřeba změnit nároky na elektroinstalace.

Jak projektovat vápenopískové domy Kalksandstein

datum: 12.6.2013
zveřejnil: admin
V naší praxi se velmi často setkáváme se zažitými stereotypy při projektování zděných staveb. Vápenopískové zdivo Kalksandstein je určené zejména pro zděné stěnové systémy, proto bychom chtěli přinášet zejména projektantům praktické návody „jak na to“.

Kalksandstein Zapf Daigfuss je dobrý základ vaší volby pro zdivo vašeho domu

datum: 3.4.2013
zveřejnil: admin
Vysoká únosnost vápenopískových zdí umožňuje konstruovat štíhlé nosné stěny. Tím ušetříte 5–7 % obestavěného prostoru a tím také tolik investičních nákladů. Kalksandstein má nosné stěny již od 115 mm vč. integrovaných elektroinstalačních kanálů. Naprosto přesné rovinné stěny umožňují provádění tenkovrstvých omítek a tím získáte další prostor 1–2 % podlahové plochy.

Vápenopískové pasivní domy Kalksandstein Zapf Daigfuss

datum: 3.2.2013
zveřejnil: admin
Koncept pasivního domu

Historie a vývoj zateplování vápenopískových staveb

datum: 12.12.2012
zveřejnil: admin
Pokud se zajímáme o historii zateplování jako takového nebo o historii zateplování vápenopískových domů, musíme se podívat zejména na vývoj zateplovacích systémů a na vývoj tepelnětechnických požadavků na budovy do Německa.

Zajímavé detaily a stavební řešení vápenopískových domů

datum: 7.11.2012
zveřejnil: admin
Každý pasivní dům se sestává zejména z detailů, které pak tvoří dohromady ten správný celek. V následujícím článku Vám firma Kalksandstein CZ s.r.o. přináší celou řadu detailů a postřehů, které můžete na svých stavbách využít.

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 5. díl – Moderní historie vápenopískových cihel a současnost

datum: 10.8.2012
zveřejnil: admin
Po 2. světové válce v Německu nastává prudký rozvoj výstavby a též prudké nárůsty potřebného materiálu na zdění. Vápenopískové cihly jsou hlavním, nebo druhým nejhlavnějším materiálem používaným pro stavby v SRN. V 70. letech zasahuje do celého průmyslu ropná krize a tím pádem útlum.

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 4. díl – Temné období vápenopískového průmyslu

datum: 3.8.2012
zveřejnil: admin
Za toto období lze označit období meziválečné, ale pak i druhou světovou válku. Po druhé světové válce je to pak již velmi rozdílné. Zatímco v SRN pokračuje prudký rozvoj průmyslu, v NDR se jedná o totální likvidaci celého vápenopískového průmyslu.

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 3. díl – První stavby

datum: 27.7.2012
zveřejnil: admin
První výroba vápenopískových cihel je pouze ruční, vyrábí se pouze jeden formát cihel.

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 2. díl – Firma Zapf

datum: 20.7.2012
zveřejnil: admin
Dne 4. listopadu 1899 zakládá 29letý drogista Georg Zapf první výrobní závod na vápenopískové cihly v jižním Německu. („Erste Bayerische Kunstsandsteinwerke GmbH Behringersdorf“)

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 1. díl

datum: 11.7.2012
zveřejnil: admin
Historie článků o vápenopískovém průmyslu vypovídá o relativně jednoduchém stavebním materiálu z vápna, písku a vody. Tento materiál je v ČR velmi málo používán a považován za novinku posledních let. Historie vápenopískové cihly přitom sahá do 19. století a vápenopísková cihla je starší než třeba známý pórobeton.

Co lze vyčíst ze statistik aneb jaké se staví v ČR pasivní domy?

datum: 30.4.2012
zveřejnil: admin
Každý den se ve své praxi setkáváme s „pasivními domy“. Dnes téměř každý architekt pasivní domy navrhuje a skoro každá firma je v ČR „běžně staví“. Velké poptávce a jejímu rozvoji napomohl program Zelená úsporám. Jaká je však skutečnost? Jaké pasivní domy se skutečně staví, jakých dosahují parametrů a hodnot? Na tyto otázky odpovídá tento příspěvek.

Certifikace pasivního domu - zdarma

datum: 4.11.2011
zveřejnil: admin
Pro zákazníky, kteří staví skutečný pasivní dům ještě více podpoříme a zařídíme pro ně certifikaci pasivního domu u Passivhausinstitutu Darmstadt zcela zdarma. Samozřejmostí je splnění všech podmínek pro získání certifikátu jak v průběhu projektování, tak v průběhu stavby domu

14 pasivních domů v Dobřanech

datum: 2.8.2011
zveřejnil: admin
První díl o stavbě sídliště psivních domů v časopisu Alternativní energie

První certifikovaný pasivní dům stojí v Jenišově u Karlových Varů

datum: 9.5.2011
zveřejnil: admin
Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

Výroba vápenopískových cihel - Zapf Daigfuss, Kalksandstein

datum: 12.4.2011
zveřejnil: admin
Vápenopískové výrobky jsou fascinující svou jednoduchostí, trvanlivostí, vysokou přesností, vysokou rychlostí výstavby, vysokými pevnostmi a výbornými zvukově izolačními vlastnostmi. Vyhovují nejvyšším dnešním nárokům na kvalitu výstavby, díky nimž je možné konstruovat i moderní pasivní domy.

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

datum: 29.11.2010
zveřejnil: admin
V panelových domech žije téměř třetina občanů ČR a přes 30% domů již prošlo rekonstrukcí, přičemž téměř žádná rekonstrukce nevyužívá skvělý potenciál změny na moderní bydlení s nejvyšším užitným komfortem bydlení 21. století, tedy změny na domy pasivní.

Vápenopískové pasivní domy Kalksandstein Zapf Daigfuss

datum: 29.11.2010
zveřejnil: admin
Koncept pasivního domu

Vápenopískové pasivní domy Kalksandstein Zapf Daigfuss na konferenci Pasivní domy 2010

datum: 20.11.2010
zveřejnil: admin
V posterové prezentaci se představila celá řada pasivních domů našich zákazníků

První česká stavba s certifikátem Wolfganga Feista

datum: 30.1.2010
zveřejnil: admin
Pasivní dům z Jenišova

První pasivní dům v ČR certifikován v Darmstadtu!

datum: 26.1.2010
zveřejnil: admin
Firma Kalksandstein CZ s.r.o. nechala certifikovat vápenopískový pasivní dům v Passivhausinstitutu v Darmstadtu!

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů

datum: 31.10.2009
zveřejnil: admin
Přednášku pro konferenci Pasivní domy 2009 otiskl také časopis Výstavba měst a obcí

Bodové tepelné mosty pasivních vápenopískových domů I.

datum: 15.2.2009
zveřejnil: admin
Řešení tepelných mostů u pasivního domu je velmi důležité...

Pasivní domy III. - Navrhování pasivních domů

datum: 13.11.2008
zveřejnil: admin
Kvalitní návrh pasivního domu a projekt je základ dosažení úspěchu

Pasivní domy II. - Zakládání pasivních domů

datum: 23.9.2008
zveřejnil: admin
Odborný článek, jak řešit zakládání pasivního domu

Pasivní domy I. - Co je to pasivní dům?

datum: 4.5.2008
zveřejnil: admin
Co je to ten pasivní dům? To se ptá mnoho laiků i odborníků.

Technické články

datum: 1.1.2008
zveřejnil: admin
Kalksandstein CZ přináší technické informace z oblasti pasivních domů.
Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí